Mobile nav

Koala: onderzoek naar biologisch gezonder

Home >> Voeding & Gezondheid >> Voeding >> Koala onderzoek

Gezondheid van kinderen die biologisch eten

In het onderzoeksproject Koala (2008-2012) onderzoekt het Louis Bolk Instituut of biologische producten een gezondheidsbevorderende werking hebben. De onderzoekers bestuderen dit bij kinderen van 7 en 8 jaar en richten zich op de ontwikkeling van overgewicht en allergie. Ook vergelijken ze de nieuwe onderzoeksdata met de resultaten die eerder uit het Koala-onderzoek (2000-2007) zijn gekomen. Het Louis Bolk voert het onderzoek samen met de Universiteit van Maastricht uit. Het project wordt door het Ministerie van Economische Zaken gefinancierd in het kader van de Nota Biologische Landbouw.

Waarom zou biologisch gezonder zijn?

De hypothese is dat biologische voeding een gezondheidsbevorderende werking heeft. De producten komen voort uit een teeltsysteem dat geen gebruik maakt van kunstmest en chemische bestrijdingsmiddelen. De plant zelf moet robuust zijn, waardoor ziekten en plagen minder kans krijgen. Bovendien wordt in de veeteelt antibioticum incidenteel in plaats van systematisch toegediend. Als uit het onderzoek blijkt dat biologische producten gezondheidsbevorderende effecten bij mensen hebben, kan dit gebruikt worden bij de vermarkting. Bij dieren is duidelijk geworden dat biologische voeding effect heeft op het immuunsysteem. Meer hierover leest u in de Nederlandstalige samenvatting  van onze publicatie Organic More Healthy? uit 2007.

Uniek onderzoek wereldwijd

Het eerste deel van het cohortonderzoek Koala is al in 2000 gestart. Destijds is van ruim 2800 zwangere vrouwen uitgebreid informatie verzameld over hun leefstijl en voeding. Sinds hun geboorte zijn de kinderen onderzocht en elk jaar opnieuw gescreend. Dit is het enige onderzoek wereldwijd waarbinnen het effect van biologische voeding of andere specifieke leefwijzen op de gezondheid van opgroeiende kinderen wordt onderzocht. Kinderen die overwegend biologische zuivelproducten gebruikten, bleken op 2-jarige leeftijd 30% minder kans op eczeem te hebben. Verder blijkt moedermelk van vrouwen die biologisch-dynamische zuivel nuttigen, meer gunstige vetzuren (zoals rumenzuur en trans-vacceenzuur) te bevatten en minder ongunstige transvetzuren (zoals elaidinezuur). Deze en andere conclusies zijn in wetenschappelijke tijdschriften gepubliceerd, zoals in het British Journal of Nutrition, Organic Agriculture  en in Allergy. Kijk voor meer informatie op de website van het gezamenlijke Koala-onderzoek.
Projectleider

Lucy P.L. van de Vijver

Voedingskwaliteit & Gezondheid