Mobile nav

Diabetes type 2 omkeren met andere voeding

Home >> Voeding & Gezondheid >> Voeding >> Diabetes type 2 omkeren

Diabetes type 2 groeiend probleem

In Nederland lijden zo'n 800.000 tot 900.000 mensen aan diabetes type 2. Daarnaast dragen ongeveer 250.000 mensen onbewust deze ziekte, en zijn er 750.000 mensen met een verhoogd risico op diabetes type 2. De voorspellingen zijn dat er in Nederland in 2030 ruim 1,2 miljoen mensen met diabetes type 2 zullen zijn. Diabetes type 2 is een aandoening die onder meer klachten als vermoeidheid, veel dorst en regelmatige infecties veroorzaakt. Minder zichtbare gevolgen zijn een ontregelde bloedsuikerspiegel, hoge bloeddruk en een verhoogd risico op hart- en vaatziekten. Momenteel krijgen patiënten medicatie en voedingsadviezen vanuit huisartsen en diëtisten. Standaarddiëten en voedingsadviezen blijken echter alleen op de korte termijn effect te sorteren, blijkt uit onderzoek (Langeveld, Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde, 2013). 

Pilotproject: andere voeding om het diabetes-2 proces te keren

Onderzoekers van het Louis Bolk Instituut zijn in samenwerking met de Stichting Voeding Leeft het pilotproject Diabetes type 2 omkeren (2015-2017) gestart om patiënten te leren anders met voeding om te gaan. Vervolgens meten we de effecten op hun gezondheid. Deelnemers krijgen uitleg en begeleiding om meer verse, onbewerkte producten te eten en minder insulineproducerende voeding te nuttigen zoals zuivel. De focus gaat van snel opneembare koolhydraten (geraffineerde suikers en granen) naar meer langzaam opneembare koolhydraten (zoals noten, zaden, groenten en fruit). Uit wetenschappelijke literatuur blijkt namelijk dat  het diabetes-2 proces 'omgekeerd' kan worden dankzij andere voeding en het aanpassen van de leefstijl (Taylor, Diabetes Care, 2013). 

Projectopzet

Een groep van 200 mensen met de diagnose diabetes-2 neemt deel aan het concept 'andere voeding', en 200 andere patiënten volgt de reguliere behandeling in een controlegroep. Bij beide groepen worden medische controles afgenomen (NHG-standaard), zoals nuchtere bloedglucose, HbA1c-waarden (de mate waarin de rode kleurstof in bloedcellen versuikerd en dus schadelijk is) en bloeddruk. Daarnaast meten we de kwaliteit van leven en de effectief gegeten voeding via vragenlijsten. In dit project worden patiënten geprikkeld zelf hun leefstijl te veranderen en eigen regie te nemen. Dit project sluit naadloos bij onze nieuw ontwikkelde definitie van gezondheid. Stichting De Friesland financiert het project. In juni 2016 is dit project gelauwerd met de Zinnige Zorg Award van VGZ

In 2017 verwachten we de resultaten te publiceren in een wetenschappelijk artikel. Ook stellen we een publieksversie beschikbaar. 


Amandelen en andere noten, groenten en fruit passen bij een leefstijl die gericht is op het omkeren van diabetes type 2

Projectleider

Peter Voshol

Onderzoeker Voeding & Gezondheid