Mobile nav

Biologische boodschappenmand

Home >> Voeding & Gezondheid >> Voeding >> Biologische boodschappenmand

Vergelijking gangbare en biologische boodschappen


Van consumenten die voor hun voeding vooral biologische producten kopen is bekend dat zij meer milieubewust zijn, zich meer bekommeren om dierwelzijn en een voorkeur hebben voor minder bewerkte en gezonde producten. Er is echter nog niet bekend of factoren zoals de mate van bewerking, de toevoegingen, de inhoudsstoffen, de verpakking, etc. ook een rol spelen bij het doen van dagelijkse boodschappen. Vandaar dat het vergelijkend onderzoek Impact Biologische Boodschappenmand is gestart onder consumenten.

Alle voedingsaankopen screenen, toelichten en doorrekenen 

Twee groepen worden een aantal weken gevolgd in alle aspecten van hun voedingsaankopen: de eerste groep is 'bio-consument' (koopt 90% van de voedingsaankopen biologisch) en de tweede groep is 'gangbare consument, met minder dan 10% van de boodschappen in biologische kwaliteit. Het doel van het project is te achterhalen welke milieu- en gezondheidsaspecten een rol spelen bij de aankoop van biologische producten. Zo wordt bijvoorbeeld de CO2-voetafdruk van diverse voedingsproducten doorgerekend. En kijken de onderzoekers zelfs naar aspecten als afval en bereid voedsel dat in de groenbak terecht komt. Met deze kennis kan de biologische sector het aanbod bioproducten beter laten aansluiten op de verwachtingen en wensen van consumenten.


Het project Impact Biologische Boodschappenmand loopt van 2013 tot begin 2015, wordt gefinancierd door het Ministerie van Economische Zaken en wordt uitgevoerd door het Louis Bolk Instituut, Wageningen UR, in samenwerking met Udea, Bio+, Odin en Ekoplaza. 

 

 

 
 
Projectleider

Lucy P.L. van de Vijver

Voedingskwaliteit & Gezondheid