Mobile nav

Wereldschool Wereldwijk

'Local for global'

In het project Wereldschool Wereldwijk (2013-2015) hebben vier Brabantse basisscholen activiteiten uitgevoerd gericht op duurzaamheid en leefbaarheid. Samen met wijkbewoners, maatschappelijke partners en bedrijven rondom de school, werkten kinderen, ouders en leerkrachten aan zo'n vijftig, heel verschillende sociale en groene projecten. Het doel was om het mondiale denken over duurzaamheid om te zetten in lokaal doen. Het project werd gefinancierd door de Provincie Noord-Brabant.

Conclusies van het onderzoek

Het Louis Bolk Instituut heeft onderzocht of de projecten hebben bijgedragen aan duurzaam bewustzijn en of de leefbaarheid in de wijk is verbeterd. De samenwerking van scholen met partners uit de wijk is inderdaad flink versterkt. Veel activiteiten zijn inmiddels opgenomen in het reguliere schoolplan. Bovendien hebben kinderen van de basisschool meer kennis en bewustzijn ontwikkeld ten aanzien van duurzaamheid. Een belangrijke succesfactor blijkt het aantal organisaties te zijn dat zich voor een gezamenlijk doel inzet. Hoe meer, hoe beter: pas dan beklijft het succes. Download de publicatie met alle onderzoeksresultaten.

Onderzoek naar de gezonde, duurzame en leefbare wijk

De projecten bij Wereldschool Wereldwijk varieerden van de aanleg van een vlinderstrook en insectenhotel, tot zwerfafval en het samen bereiden van een biologische maaltijd. Met de onderzoeksresultaten kunnen ook andere scholen en wijken soortgelijke initiatieven succesvol implementeren. Dit project past goed bij ons onderzoeksthema Groen en Gezond, waarin maatschappelijke thema's centraal staan, zoals kwaliteit van leven, sociale cohesie en leefbaarheid. Wij hebben dit project uitgevoerd met Green and So, Stichting Scalascholen en Eric Schoones.

Projectleider

Sjef J.J.M. Staps

Projectleider Duurzame Ontwikkeling