Mobile nav

Draagt een groene omgeving bij aan de gezondheid?

Natuur, buitenlucht, actief zijn in tuin of park: een groene omgeving biedt rust, nodigt uit tot beweging en kan bijdragen aan herstel en behoud van gezondheid. Dit klinkt logisch, maar er is nog weinig onderzoek naar gedaan. Bij het Louis Bolk Instituut onderzoeken we in diverse projecten of een groene omgeving inderdaad bijdraagt aan de gezondheid en welke factoren daarin bepalend zijn.

Aandacht voor groen en leefbaarheid

Steeds meer gemeenten en provincies werken actief aan leefbaarheid. Bij veel projecten is het doel tweeledig: meer groen voorzien in de buurt én de participatie vanuit bewoners vergroten. Er zijn voldoende aanwijzingen dat groen en leefbaarheid goed samen gaan. Maar hoe dat het beste werkt, is nog niet duidelijk. Dankzij de unieke combinatie van expertise in landbouw en gezondheid, kan het Louis Bolk Instituut een rol spelen bij het opzetten, monitoren en evalueren van projecten op het gebied van groen en gezond. Daarnaast kunnen wij gericht adviseren bij groene leefbaarheidsprojecten en ze op een hoger plan tillen. Ook implementeren wij concepten die hun waarde hebben bewezen.

Innovatieve groene zorg

Ook op zorgboerderijen onderzoeken we de effecten van de geboden zorg. Of het nu ervaren zorgboerderijen zijn of agrarische ondernemers die met een paar zorgcliënten op hun boerderij willen starten: het Louis Bolk Instituut biedt gericht advies en ondersteuning bij het initiëren of evalueren van groene zorg. Dankzij onze agrarische kennis en medische expertise kunnen wij de wensen van cliënt en agrarisch ondernemer goed koppelen en de zorgkwaliteit verhogen.

Contact

Sjef J.J.M. Staps

Projectleider Duurzame Ontwikkeling
Publicaties

Wereld School Wereld Wijk: werken aan duurzaamheid en leefbaarheid in de wijk;
Meer info
Meer publicaties Groene zorg