Mobile nav

Bruistuin: groen en gezond samen

In het project Bruistuin (2011-2013) zijn bewoners van de wijk Malburgen actief aan de slag gegaan met groen en gezond in hun buurt. Een multifunctionele tuin, waarin bewoners zelf groenten, kruiden en fruit verbouwen versterkt de relatie tussen bewoners, was het idee. Het Louis Bolk Instituut heeft onderzocht of dit innovatieve Groene Zorgconcept effect heeft op de gezondheid. Het project is gefinancierd door o.m. ZonMW en Volkshuisvesting.

Conclusies

De aanleg van een buurttuin leidt tot meer sociale contacten en zorgt voor nieuwe initiatieven in de wijk. De gegevens zijn vergeleken met die van bewoners uit een soortgelijke wijk zónder buurttuin. Er zijn geen verschillen in leefstijl, voeding of bewegen. De positieve effecten blijken vooral op sociaal vlak te liggen: meer uitwisseling en meer contact tussen een gevarieerde groep wijkbewoners, een groter vertrouwen in de buurt en nieuwe buurtinitiatieven van bewoners. Download het volledige onderzoeksrapportof lees het nieuwsbericht over dit onderzoek.

Welvaartsziekten aanpakken

Westerse welvaartsziekten, zoals overgewicht, te hoog cholesterol en suikerziekten, nemen hand over hand toe. De laatste jaren is deze toename met name te zien bij de allochtone groepen in onze samenleving. Door te sturen op gezondheid en gedrag (in tegenstelling tot zorg en ziekte) hopen we op meerdere fronten winst te boeken: meer saamhorigheid in de wijk, grotere betrokkenheid vanuit verschillende bewonersgroepen, verandering van leefstijl en verbetering van de gezondheid.

Korte film over de Bruistuin

Ga voor meer informatie naar www.bruishuis.nl.

Projectleider

Sjef J.J.M. Staps

Projectleider Duurzame Ontwikkeling