Mobile nav

Positieve Gezondheid

Home >> Voeding & Gezondheid >> Positieve Gezondheid
Onderzoekers Huber en Van Vliet hebben een nieuw concept voor gezondheid ontwikkeld en getoetst: 'Gezondheid als het vermogen zich aan te passen en een eigen regie te voeren, in het licht van de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven.' Huber ontdekte namelijk dat de definitie van de Wereld Gezondheids Organisatie (1948) niet meer voldoet. Die luidt: ‘Gezondheid is een toestand van volledig fysiek, geestelijk en sociaal welbevinden en is niet louter het ontbreken van ziekte of gebrek’. Onbedoeld stimuleert deze definitie dus medicalisering van de zorg. In 1948 waren het vooral infectieziekten die bestreden moeten worden - terwijl we in de Westerse wereld nu vooral te kampen hebben met chronische welvaartsziekten.

Op dit moment gaat 95% van het zorgbudget naar het bestrijden van ziekte. Het is niet wenselijk dat patiënten en de gezondheidszorg hun focus op ziekte houden, terwijl - ondanks ziekte - een kwalitatief hoogwaardig en zinvol leven mogelijk is.

Concept Positieve Gezondheid omarmd door gezondheidszorg

De term Positieve Gezondheid is afgeleid van het nieuwe gezondheidsconcept en staat voor een brede kijk op gezondheid en welbevinden. Belangrijk is dat gezondheid niet meer als een statische conditie wordt beschouwd, maar als het dynamische vermogen van mensen om zich met veerkracht (resilience) aan te passen, en zelf regie te voeren over hun welbevinden. Dit vermogen wordt door patienten heel relevant gevonden, blijkt uit onderzoek van Huber en Van Vliet. Door de focus te verschuiven en ‘gezondheid’ meer aandacht te geven, leren beleidsmakers en politici anders te denken over invulling en preventie van de zorg. Inmiddels omarmen diverse professionals uit de gezondheidszorg deze ideeen, en implementeren ze. Dat is hard nodig in een maatschappij waarin het wenselijk is de zorg op een hoog en ook betaalbaar peil te houden.

Het Louis Bolk Instituut heeft daarom een aantal producten en diensten ontwikkeld om Positieve Gezondheid te implementeren.

Publicaties

De onderzoekers hebben in 2016 het artikel over Positieve Gezondheid gepubliceerd in het gerenommeerde internationale tijdschrift British Medical Journal Open. Naast biomedische aspecten zoals fysieke klachten en afwijkingen vallen bij Positieve Gezondheid ook elementen als sociale relaties en zingeving onder 'gezondheid'. Niet alleen de genezing van de klacht staat centraal, maar ook het benutten van wat iemand wél kan.

Lees het artikel uit het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde (2016), waarin Van Vliet, Huber en Boers hun visie op positieve gezondheid uiteenzetten. Inmiddels is een implementatieproject gestart van Positieve gezondheid in Amsterdam Zuidoost.

Prijs

Het project Nieuw Concept Gezondheid werd gefinancierd door ZonMw en Huber heeft voor dit project de prestigieuze ZonMw-parel ontvangen. Bekijk het interview:

 

Programma "Alles is gezondheid"

Het Louis Bolk Instituut werkt binnen het programma "Alles is gezondheid" veelvuldig samen met de Noordelijke Maasvallei, Emiel Thuiszorg en GGD Nederland. Dit programma is erop gericht concrete afspraken te maken tussen partijen in de zorg met als doel een gezonder en vitaler Nederland. Op 11 april 2014 zijn in het kader van dit programma drie pledges (plechtige beloften) ondertekend.

Het ondertekenen van de pledge door Louis Bolk Instituut en de Noordelijke Maasvallei


 

Download

Factsheet 'Operationalisering gezondheidsconcept'

Contact

Herman van Wietmarschen

Onderzoeker Voeding & Gezondheid