Mobile nav

Stressreductie bij vrouwen met borstkanker

Home >> Voeding & Gezondheid >> Integrative Medicine >> Stressreductie bij borstkanker
Bij het onderzoek Stressreductie bij vrouwen met Borstkanker en chemotherapie (november 2012-2015) onderzoeken wij of een op yoga gebaseerd stressreductieprogramma de klachten van vermoeidheid vermindert. Wij werken hiervoor nauw samen met het St. Jansdal Ziekenhuis en Clyms, instituut voor stressreductie in Harderwijk. Voor dit project hebben wij een subsidie ontvangen van Stichting Pink Ribbon.

Aanhoudende vermoeidheidsklachten bij chemotherapie

Vrouwen met borstkanker ervaren regelmatig vermoeidheid tijdens en na hun chemotherapie. Deze klachten kunnen een negatief effect hebben op dagelijkse activiteiten, sociale relaties en werk en kunnen resulteren in een verminderde kwaliteit van leven. Het lijkt er op dat oefeningen om te ontspannen of met stressvolle situaties om te gaan, stress en vermoeidheidsklachten helpen verminderen. Daarnaast blijkt uit onderzoek dat het stimuleren van beweging positief effect heeft op vermoeidheid.

Vergelijking van twee onderzoeksgroepen

De helft van de plm.100 deelnemende vrouwen zal naast de gebruikelijke zorg twaalf weken het stressreductieprogramma volgen en de andere helft krijgt alleen de gebruikelijke zorg. De uitkomsten van deze groepen worden met elkaar vergeleken. Naast vermoeidheidsklachten willen we ook achterhalen of en hoe vrouwen tijdens hun behandeling stress ervaren, hoe ze met eventuele klachten omgaan en hoeveel invloed de klachten hebben op hun kwaliteit van leven en dagelijkse activiteiten. De resultaten van het onderzoek publiceren wij in medisch-wetenschappelijke tijdschriften en op deze website.

 

Projectleider

Herman van Wietmarschen

Onderzoeker Voeding & Gezondheid