Mobile nav

Proeftuin Integrative Medicine

Home >> Voeding & Gezondheid >> Integrative Medicine >> Proeftuin Integrative Medicine

Gewrichtsklachten zijn klachten waarvoor patiënten zowel reguliere als complementaire zorg ontvangen. In het project Proeftuin voor Integrative Medicine (2011-2015) is het doel om tot een geïntegreerde aanpak te komen. Helder moet worden wat de zorgconsumptie, behoeften en ervaringen zijn met de verschillende vormen van zorg.

Gezondheidswinst primair doel

Chronische gewrichtsaandoeningen komen veelvuldig voor. Verwacht wordt dat geïntegreerde zorg, dat wil zeggen een combinatie van reguliere en complementaire zorg, tot gezondheidswinst leidt. Veel patiënten blijken namelijk in de reguliere gezondheidszorg niet voldoende te kunnen worden geholpen. Om die reden gaan zij op zoek naar complementaire behandelwijzen. Uitkomst van het project is een geïntegreerde zorgaanpak zodat patiënten in overleg met hun huisarts de zorg kunnen kiezen die het beste bij hen past. Dat kan zowel een reguliere behandeling en/of complementaire behandeling zijn, gebaseerd op één en dezelfde overweging: veiligheid, kwaliteit en effectiviteit van de behandeling.

Eerste onderzoeksresultaten beschikbaar

Uit het eerste deelonderzoek blijkt dat 86% van de patiënten met gewrichtsklachten al gebruik maakt van complementaire behandelwijzen. Zij verwachten 'het beste uit twee werelden' te krijgen als de huisarts een geïntegreerde behandeling volgt. Het eerste wetenschappelijke artikel hierover is in oktober 2012 gepubliceerd in het tijdschrift Patient, education and counseling.

Vervolgonderzoek

In een vervolgonderzoek is met patiënten, huisartsen en therapeuten gezocht naar een effectieve samenwerking tussen reguliere en complementaire zorgverleners. Dat is het zogenoemde 'shared care'-model voor Integrative Medicine geworden. Het model is nadien getest in de praktijk (2013-2015). Resultaten van dit onderzoek zijn gepresenteerd op een afsluitende bijeenkomst in de herfst van 2015, en de Nederlandstalige samenvatting met conclusies en aanbevelingen is afgerond. Daarnaast zullen in 2016 drie wetenschappelijke artikelen gepubliceerd worden. Uit het onderzoek blijkt dat een integrale zorgaanpak, waarin ruimte is voor het bespreken en volgen van complementaire behandelingen naast reguliere zorg, leidt tot een significante verbetering van het lichamelijk functioneren bij patiënten met chronische gewrichtsklachten. Lees ook het bijbehorende persbericht

Landelijke aanpak

Het project Proeftuin voor Integrative Medicine is gefinancierd vanuit subsidie van het Fonds PGO en uitgevoerd door vertegenwoordigers van het Patiënten Platform Complementaire Gezondheidszorg, het Van Praag Instituut, Zorgbelang Groningen en het Louis Bolk Instituut. Verder werkt het projectteam intensief samen met het NIKIM en zorgverzekeraar MENZIS.

Projectleider

Herman van Wietmarschen

Onderzoeker Voeding & Gezondheid