Mobile nav

IM-project in Maxima Medisch Centrum

Home >> Voeding & Gezondheid >> Integrative Medicine >> IM-project in Maxima Medisch Centrum

In het Máxima Medisch Centrum in Veldhoven is het Louis Bolk Instituut, in samenwerking met het Van Praag Instituut, een project gestart voor het aanbieden van zorg op basis van Integrative Medicine (IM). Dit is specifiek bedoeld voor patienten die revalideren na een hart- of longbehandeling. Het doel is een IM-behandelmodule te ontwikkelen, als aanvulling op de bestaande zorg, die nauw aansluit bij wensen van zowel medische professionals als patiënten. In de eerste fase brengen de onderzoekers vanuit wetenschappelijke literatuur effectieve complementaire behandelwijzen in kaart. Ook houden ze interviews en focusgroep-gesprekken met betrokkenen. Zo kunnen in een tweede fase van dit project aanvullende complementaire behandelingen geïmplementeerd worden die wetenschappelijk gefundeerd zijn én met inbreng van patiënten ontwikkeld zijn. 

Positieve gezondheid

Bij revalidatie in het ziekenhuis ligt de focus van de zorg vaak op het fysieke herstel en gedragsverandering van de patiënt. Aspecten zoals het mentale welbevinden en zingeving krijgen daardoor minder aandacht. Complementaire zorg, zoals bijvoorbeeld mindfulness, yoga of acupunctuur, kan patiënten extra mogelijkheden bieden om te werken aan herstel en het vergroten van eigen 'resilience'. Dit past binnen de visie van positieve gezondheid.

90% van de ziekenhuizen biedt Integrative Medicine aan

Uit een in 2015 verschenen onderzoek onder ziekenhuizen, GGZ-instellingen en verpleeghuizen blijkt dat meer dan 90% van deze instellingen één of meerdere vormen van complementaire behandelwijzen aanbieden. Het Máxima Medisch Centrum wil Integrative Medicine onderbrengen bij Flow, het centrum voor revalidatie en preventie van chronische ziekten. Het aantal chronisch zieken in Nederland (en de kosten voor behandeling) neemt nog steeds sterk toe. Integrative Medicine zou een bijdrage kunnen leveren aan een verduurzaming van de zorg en aan kosteneffectieve patiëntgerichte behandelprogramma's.

Projectleider

Herman van Wietmarschen

Onderzoeker Voeding & Gezondheid