Mobile nav

Cocoz: Communicatie voor complementaire zorg

Steeds meer Nederlandse zorgprofessionals uit de reguliere zorg hebben aandacht en belangstelling het ontwikkelen en implementeren van Complementaire Zorg (CZ).

Uit onderzoek blijkt dat veel patiënten gebruik maken van complementaire (aanvullende) zorg, zoals mindfulness, yoga, vitaminen, supplementen, massage of acupunctuur. Dit bespreken ze echter lang niet altijd met hun (huis)arts. Daarnaast missen reguliere zorgprofessionals vaak kennis van de effecten en veiligheid van dergelijke zorg. Ook is hun niet bekend wat de gevolgen zijn van CZ in combinatie met reguliere zorg. Deze kennislacune bemoeilijkt het gesprek tussen patiënt en arts, en een eventuele doorverwijzing wordt dan complex.  In 2011 heeft een onderzoek plaatsgevonden rondom integratie van CZ in de huisartsenpraktijk. Uit de resultaten hiervan bleek o.a. dat patiënten en artsen meer aandacht wensen voor de communicatie tussen huisartsen en complementair werkende artsen en therapeuten.

Het COCOZ-project (Communicatie en Verwijzing Complementaire Zorg) heeft als doel om samen met regulier werkende huisartsen en complementair werkende artsen/therapeuten van verschillende disciplines de kennis, communicatie en doorverwijzing naar complementaire zorg (CZ) verder te ontwikkelen en optimaliseren. Concreet levert dit voor de deelnemende beroepsorganisaties praktische tools op die leden op een gestructureerde manier in de praktijkruimte kunnen inzetten. Dit om de patiëntenzorg, met name voor chronisch zieken in de eerste lijn, te verbeteren. 

Het project (2016-2019) wordt uitgevoerd door het Louis Bolk in samenspraak met huisartsen, beroepsorganisaties van CZ artsen/therapeuten en met patiëntenorganisaties op complementair gebied. De participanten dragen allemaal financieel bij aan het project. 

Communicatie verbeteren over complementaire zorg tussen zorgprofessional en patiënt staat centraal

Projectleider

Herman van Wietmarschen

Onderzoeker Voeding & Gezondheid