Mobile nav

Integrative Medicine

Home >> Voeding & Gezondheid >> Integrative Medicine

Integrative Medicine als zorginnovatie in Nederlandse ziekenhuizen

In Integrative Medicine ligt de nadruk op preventie en een helende omgeving. Artsen passen aanvullende technieken toe in zorgprogramma's zoals geleide visualisaties, mindfulness, yoga en tai-chi. Het Louis Bolk Instituut doet onderzoek naar de implementatie en effectiviteit van Integrative Medicine-programma's op het gebied van pijn, angst, stress en lifestyle ziekten.

Waarom onderzoek naar Integrative Medicine?

Innovatieve zorgconcepten ontstaan door de spagaat tussen groeiende kwaliteitseisen van patienten enerzijds en sterk stijgende kosten van de gezondheidszorg anderzijds. Integrative Medicine is een innovatief concept dat met name in de Verenigde Staten, Duitsland en Zwitserland terrein wint. Met het klinisch onderzoek levert het Louis Bolk Instituut een belangrijke bijdrage aan de verdere ontwikkeling en implementatie van Integrative Medicine in Nederland.

Wat houdt Integrative Medicine in?

Integrative Medicine richt zich in tegenstelling tot de gangbare gezondheidszorg niet op klachten en ziekte, maar op het welbevinden van de patient. Binnen Integrative Medicine wordt de wisselwerking tussen lichaam en psyche erkend. Deze kennis gebruikt de medische staf actief in het proces van preventie en herstel van ziekte.

Contact

Herman van Wietmarschen

Onderzoeker Voeding & Gezondheid
Publicaties

Attitudes towards integrative medicine among healthcare professionals in the Netherlands
Meer info
Meer publicaties Integrative medicine