Mobile nav

Onderwijs

Home >> Voeding & Gezondheid >> Onderwijs

Medisch onderwijs gefragmenteerd

Medisch onderwijs is sterk gespecialiseerd en wordt in brokken aangeboden die moeilijk met elkaar te integreren zijn. Daarom is het voor studenten, artsen en therapeuten moeilijk om samenhang te ontdekken. Het gevolg is gefragmenteerde kennis over de mens in gezondheid en ziekte. Daardoor is het steeds moeilijker voor deze beroepsgroep om een coherent overzicht te krijgen.

Processen in samenhang begrijpen

De onderwijsreeks Bolk's Companions van het Louis Bolk Instituut kent een integrale benadering van het medisch onderwijs. Studenten, artsen, medisch specialisten en therapeuten krijgen de processen in samenhang gepresenteerd. En dat leidt tot beter begrip. De meest recente uitgaven gaan over de behandeling van luchtwegziekten en het genezingsproces.

Kritisch leren kijken

Dankzij het studiemateriaal van de Bolk's Companions leren medisch studenten en beroepsbeoefenaars kritisch te kijken naar vraagstukken uit de gezondheid, ziekteleer en therapeutische mogelijkheden. Ze krijgen meer inzicht in integratieve processen in het menselijk lichaam en het bewustzijn. Het studiemateriaal sluit goed aan bij onderwijsmodules over complementaire geneeskunde binnen het medisch onderwijs.

Contact

Guus H. van der Bie

Gezondheidszorg

Christina W. van Tellingen

Onderzoeker Gezondheidszorg