Mobile nav

Wereldschool Wereldwijk

Home >> Voeding & Gezondheid >> Groen en Gezond >> Wereldschool Wereldwijk

'Local for global'
In het project Wereldschool Wereldwijk (2013-2015) zijn vier Brabantse basisscholen gestart met activiteiten gericht op duurzaamheid en leefbaarheid. Samen met wijkbewoners, maatschappelijke partners en bedrijven rondom de school, werken kinderen, ouders en leerkrachten aan zo'n vijftig, heel verschillende sociale en groene projecten. Het doel is om het mondiale denken over duurzaamheid om te zetten in lokaal doen. Het Louis Bolk Instituut is gevraagd te onderzoeken welke effecten dit programma heeft. Het project wordt gefinancierd door de Provincie Noord-Brabant.

Onderzoek naar de gezonde, duurzame en leefbare wijk

De projecten variëren van de aanleg van een vlinderstrook en insectenhotel, tot zwerfafval en het samen bereiden van een biologische maaltijd. Het doel is dat deze nieuwe samenwerking tussen lokale bedrijven, maatschappelijke organisaties, scholen en omwonenden blijvend is. Onze onderzoekers kijken of de projecten bijdragen aan duurzaam bewustzijn en handelen en een gezonde leefstijl en of de leefbaarheid in de wijk verbetert. Ook analyseren ze het proces van samenwerking en het zelforganiserend vermogen. De geïntegreerde aanpak wordt ook bestudeerd: welke factoren en instrumenten werken remmend en welke juist stimulerend om tot een duurzame, gezonde en leefbare wijk te komen? Met de onderzoeksresultaten kunnen ook andere scholen en wijken soortgelijke initiatieven succesvol implementeren.

Groen en gezond

Dit project past goed bij ons onderzoeksthema Groen en Gezond, waarin maatschappelijke thema's centraal staan, zoals kwaliteit van leven, sociale cohesie en leefbaarheid. Wij voeren dit project uit met Green and So, Stichting Scalascholen en Eric Schoones. De publicatie van dit onderzoek zal in 2015 gereed zijn.

 

 

 
Projectleider

Miek C. Jong

Voeding en Gezondheid