Mobile nav

Bruistuin: groen en gezond samen

In het project Bruistuin gaan bewoners van de wijk Malburgen actief aan de slag met groen en gezond in hun buurt. Een multifunctionele tuin, waarin bewoners zelf groenten, kruiden en fruit verbouwen versterkt de relatie tussen bewoners, is het idee. En passant  krijgen deelnemers bovendien nog kennis over gezonde voeding. Het Louis Bolk Instituut onderzoekt of dit innovatieve Groene Zorgconcept effect heeft op de gezondheid. Het project wordt gefinancierd door o.m. ZonMW en Volkshuisvesting.

Welvaartsziekten aanpakken

Westerse welvaartsziekten, zoals overgewicht, te hoog cholesterol en suikerziekten, nemen hand over hand toe. De laatste jaren is deze toename met name te zien bij de allochtone groepen in onze samenleving. Door te sturen op gezondheid en gedrag (in tegenstelling tot zorg en ziekte) hopen we op meerdere fronten winst te boeken: meer saamhorigheid in de wijk, grotere betrokkenheid vanuit verschillende bewonersgroepen, verandering van leefstijl en verbetering van de gezondheid.

Hoe staat de Bruistuin er voor? 

In oktober 2011 was de officiële start van het project. Toen werd uitgelegd hoe je als wijkbewoner kon meedoen met het project, bijvoorbeeld door mee te denken over de aanleg en het onderhoud van de Bruistuin. In mei 2012 werd de Tuin feestelijk geopend en is een groep vrijwilligers enthousiast met tuinwerkzaamheden begonnen. Elke week was een groep volwassenen en kinderen in de tuin aan het werk. Zo kwamen er bijvoorbeeld verhoogde bakken voor ouderen, waaruit spinazie werd geoogst. Na een lange winter zijn de tuinactiviteiten deze lente weer opgestart. Ga voor meer informatie naar www.bruishuis.nl.

Onderzoek bij deelnemers Bruistuin vanaf 2011

Het Louis Bolk Instituut heeft vanaf november 2011 ruim 30 gezinnen die deelnemen aan de Bruistuin gescreend op hun gezondheid. Het doel is om in anderhalf jaar te achterhalen of het samen werken in een multifunctionele buurttuin uiteindelijk effect heeft op de gezondheid.

Korte film over de Bruistuin


Projectleider

Lucy P.L. van de Vijver

Voedingskwaliteit & Gezondheid