Mobile nav

Groenten en fruit op kinderdagverblijven

Home >> Voeding & Gezondheid >> Eten in de Zorg >> Groenten en fruit op kinderdagverblijven

Om kinderen te leren méér groenten en fruit te eten, heeft het Louis Bolk Instituut een project uitgevoerd onder kinderdagverblijven in de regio's Amsterdam en Rotterdam (2014 - 2016). De resultaten van dit onderzoek zijn eind 2016 gepubliceerd.
Door middel van een literatuurstudie en focusgroepen met leidsters zijn de meest geschikte voedingsinterventies voor kinderen ontwikkeld (fase 1). Deze waren gericht op het aanbieden van een grotere en gevarieerdere hoeveelheid groente en fruit, waarbij de nadruk lag op biologische producten. In fase 2 zijn deze interventies geïmplementeerd en is duidelijk geworden hoe ze konden bijdragen aan een hogere inname van groenten en fruit. De uiteindelijke consumptie van groenten en fruit en de effecten op de kinderen zijn nauwkeurig bijgehouden. Daarnaast zijn de ervaringen van ouders en leidsters meegenomen in de evaluatie.

Bekijk het filmpje over dit project

 

Nederlandse burgers eten te weinig groenten en fruit

Onvoldoende consumptie van groenten en fruit leidt tot gezondheidsrisico's. Uit eerder onderzoek is gebleken dat praktisch alle leeftijdsgroepen stelselmatig per dag te weinig groenten en fruit consumeren. Vanuit de wetenschap dat smaakvoorkeuren zich vooral op jonge leeftijd ontwikkelen, is dit project bij kinderdagverblijven uitgevoerd. Kinderen moeten een nieuwe smaak vaak 8 tot 10 keer proeven voordat ze die accepteren. De omgeving van een crèche is een geschikte leeromgeving voor het aanbieden van meer groenten en fruit. Daarnaast leidt jong aangeleerd gezond eetgedrag op latere leeftijd tot een gezondere levensstijl en een lager risico op welvaartsziekten zoals diabetes.

Over Meer groenten en fruit op kinderdagverblijven

Het project 'Meer groenten en fruit op kinderdagverblijven' is onderdeel van het samenwerkingsverband 'Meer groenten en fruit voor iedereen', en is gefinancierd door het ministerie van Economische Zaken. Partners waren onder meer Greenport en BD totaal en Odin/Estafette. In een later stadium gaan ook zorginstellingen nog aan dit onderzoek deelnemen.

Zie ook de website van het Nationaal Actieplan Groenten en Fruit

Projectleider

Marieke C.E. Battjes-Fries

Voeding & Gezondheid