Mobile nav

PMS-onderzoek

Premenstruele klachten zijn een probleem, waaraan naar schatting ruim 15% van de Nederlandse vrouwen in de leeftijd van 15 tot 45 jaar in meerdere of mindere mate lijdt. De klachten kunnen variëren van ernstige  prikkelbaarheid, spanningsgevoel, somberheid tot hoofdpijn.Gebruikelijke behandelingen bieden niet altijd het gewenste effect. Daarom is het Louis Bolk Instituut een internationaal onderzoek gestart in Nederland, Duitsland en Zweden om de resultaten van verschillende behandelmethodes in kaart te brengen. Het onderzoek is eind 2012 gestart en loopt tot 2015.

Behandeling van twee groepen patiënten in kaart gebracht

In het komende jaar worden Nederlandse vrouwen die willen deelnemen, uitgebreid gescreend op de officiële diagnose PMS (Premenstrueel syndroom) of PMDD (Premenstrual dysphoric disorder). Als ze daaraan voldoen, worden ze bij één van de twee behandelgroepen ingedeeld. Dan vergelijken de onderzoekers de resultaten in de twee groepen met elkaar: de eerste krijgt de gebruikelijke behandeling bij de huisarts, de tweede krijgt -aanvullend op wat ze al gebruiken- een homeopathische behandeling. De deelneemsters houden hun symptomen en welbevinden bij en bespreken die regelmatig met hun arts.

Aanmelden voor het onderzoek kan niet meer

U kunt zich niet meer aanmelden voor het PMS-onderzoek. De resultaten van dit onderzoek worden eind 2016 verwacht.  

Luister het interview (mp3) met Christien Klein na met Omroep Brabant van 12 maart 2014.

Projectleider

Herman van Wietmarschen

Onderzoeker Voeding & Gezondheid