Mobile nav

Louis Bolk Instituut draait op volle toeren

Home >> Voeding & Gezondheid >> Complementaire behandelwijzen >> Louis Bolk Instituut draait op volle toeren
Op de nieuwssite van de Vereniging tegen de Kwakzalverij is een artikel verschenen over het Louis Bolk Instituut: "Louis Bolk Instituut draait op volle toeren" met als artikel lead: "Het Louis Bolk Instituut slaat haar tentakels uit door allerlei alternatieve behandelmethoden te promoten met hulp van o.m. universiteiten."

In het artikel wordt het verleden van het Louis Bolk Instituut geschetst en worden een aantal recente projecten en werkwijze naar voren gebracht. De algemene teneur van het artikel bevestigt de werkwijze van het Louis Bolk Instituut: wij werken aan de maatschappelijke opgave rond zorg en gezondheid en doen dit door degelijk onderzoek uit te voeren en dat te publiceren, zelfs als de uitkomsten negatief of zwak zijn. Wij doen dit samen met partners uit de wetenschappelijke wereld en met opdrachtgevers en instellingen die geconfronteerd worden met deze maatschappelijke opgave.

Wat wij constateren is een groeiende maatschappelijke behoefte aan zorg voor preventie en patiënten, waar de huidige gezondheidszorg onvoldoende antwoorden op heeft en waarvoor de kosten nu boven de 100 miljard euro per jaar groeien. Deze sterke roep uit de maatschappij maakt dat er behoefte is aan complementaire benaderingen Uit studies en beschikbare informatie blijkt dat deze benaderingen in de praktijk succes boeken en dat patiënten er baat bij hebben. Om te zorgen voor voldoende wetenschappelijk onderbouwing en om schade of neveneffecten te voorkomen bij en na behandeling, is recent het Consortium Integratieve Zorg en Gezondheid (CIZG) opgericht (cizg.nl), waar het Louis Bolk Instituut onderdeel van is. CIZG wil een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van duurzame en verantwoorde integrale zorg. Een gezondheidszorg die de mens en diens gezondheid en ziekte, integraal en wetenschappelijk bestudeert en behandelt, een patiëntgerichte aanpak met brede kijk op de gehele persoon. De focus ligt hierbij op het vergroten van gezondheid en de kwaliteit van leven in een helende omgeving (healing environment). Tevens wordt een selectie van effectief en veilig bevonden leefstijlinterventies en complementaire behandelwijzen toegepast in aanvulling op reguliere zorg.

De komende jaren zal het Louis Bolk Instituut zich blijven inzetten voor de zorg en het welbevinden van de patiënt, en ook een bijdrage leveren aan het voorkomen van ziekte door in te zetten op positieve gezondheid, leefstijl, voeding en leefomgeving. Dit alles vanuit een kennisbasis met gedegen wetenschappelijk en praktijkgericht onderzoek.