Mobile nav

Voeding & Gezondheid

Home >> Voeding & Gezondheid

Bredere kijk op voeding en gezondheid

Hebben biologische producten of natuurlijke geneesmiddelen effect op de gezondheid? Onderzoek naar de relatie tussen landbouw, voeding en gezondheid past bij het preventief werken aan gezondheid. Zo analyseren wij de effecten van bepaalde voedingspatronen op bijvoorbeeld allergieën, diabetes, astma of obesitas.

Dankzij onze systeembenadering hebben wij een bredere kijk op voedings- en gezondheidsvraagstukken. Wij hebben ook ruime ervaring in onderzoek naar de effecten van leefstijl- en complementaire interventies. Met name gezondheidsfondsen, farmaceutische bedrijven en overheden schakelen graag het Louis Bolk Instituut in. Voor veel projecten werken wij nauw samen met Wageningen UR, TNO, ziekenhuizen en andere kennisinstellingen.