Mobile nav

Publicaties 2019

Home >> Publicaties >> Publicaties 2019

 
Publicatie(s) door
Artikelen in wetenschappelijke journals (5)
Proceedings etc. (3)
Brochures, boeken & rapporten (15)
Artikelen uit vakmedia, nieuwsbrieven etc. (9)


Artikelen in wetenschappelijke journals


Factors related to free-range use in commercial laying hens
Bestman, M.W.P., T. van Niekerk, B. Reuvekamp, Z. Amsler-Kepalaite, C. Verwer, V. Maurer, F. Leenstra. 2019. Factors related to free-range use in commercial laying hens. Applied Animal Behaviour Science. 214:57-63.
DOI: 10.1016/j.applanim.2019.02.015
Meer info

Predicting soil N supply and yield parameters in peat grasslands
Deru, J.G.C., J. Bloem, R. de Goede, N.J. Hoekstra, H. Keidel, H. Kloen, A.F.M. Nierop, M. Rutgers, T. Schouten, J. van den Akker, L. Brussaard, N.J.M. van Eekeren. 2019. Predicting soil N supply and yield parameters in peat grasslands. Applied Soil Ecology. 134:77-84.
DOI: 10.1016/j.apsoil.2018.10.018
Download full text pdf, 0,7 MB; opent in nieuw venster
Meer info

Combining agro-ecological functions in grass-clover mixtures
Haas, B. de, N.J. Hoekstra, J.R. van der Schoot, E. Visser, H. de Kroon, N.J.M. van Eekeren. 2019. Combining agro-ecological functions in grass-clover mixtures. AIMS Agriculture and Food. 4(3):547-567.
DOI: 10.3934/agrfood.2019.3.547
Download full text pdf, 490 kB; opent in nieuw venster
Meer info

The effects of harvest date and frequency on the yield, nutritional value and mineral content of the paludiculture crop cattail (Typha latifolia L.) in the first year after planting
Pijlman MSc, J., J. Geurts, R. Vroom, M.W.P. Bestman, C. Fritz, N.J.M. van Eekeren. 2019. The effects of harvest date and frequency on the yield, nutritional value and mineral content of the paludiculture crop cattail (Typha latifolia L.) in the first year after planting. Mires and Peat. 25(4):1-19.
DOI: 10.19189/MaP.2017.OMB.325
Download full text pdf, 350 kB; opent in nieuw venster
Meer info

Nutrition and lifestyle intervention in type 2 diabetes: pilot study in the Netherlands showing improved glucose control and reduction in glucose lowering medication
Pot, G.K., M.C.E. Battjes-Fries, O. Patijn MSc, H. Pijl, R. Witkamp, M. de Visser, N. van der Zijl, M. de Vries, P. Voshol. 2019. Nutrition and lifestyle intervention in type 2 diabetes: pilot study in the Netherlands showing improved glucose control and reduction in glucose lowering medication. bmjnph. 14-05-2019, p. 1-8.
DOI: 10.1136/bmjnph-2018-000012
Download full text pdf, 360 kB; opent in nieuw venster
Meer info

Proceedings etc.


Sward lifting in compacted grassland: effects on soil structure, grass rooting and productivity
Boer, H.C. de, J.G.C. Deru, N.J.M. van Eekeren. 2019. Sward lifting in compacted grassland: effects on soil structure, grass rooting and productivity. p. 125-127. In: EGF EUCARPIA Joint symposium: Grassland Science in Europe, Vol. 24 – Improving sown grasslands through breeding and management. Zurich. June 24-27.
Download full text pdf, 300 kB; opent in nieuw venster
Meer info

Variations in polyphenol oxidase in red clover (Trifolium pratense) leaves and roots
Eekeren, N.J.M. van, N. Oram, A. Westphal, W. van Berkel. 2019. Variations in polyphenol oxidase in red clover (Trifolium pratense) leaves and roots. p. 433. In: EGF EUCARPIA Joint symposium: Grassland Science in Europe, Vol. 24 – Improving sown grasslands through breeding and management. Zurich. June 24-27.
Download full text pdf, 320 kB; opent in nieuw venster
Meer info

Grass-clover mixtures: benefits for arable and livestock farms and biodiversity
Hoekstra, N.J., B.R. de Haas, J.R. van der Schoot, E.J.W. Visser, H. de Kroon, N.J.M. van Eekeren. 2019. Grass-clover mixtures: benefits for arable and livestock farms and biodiversity. p. 90. In: EGF EUCARPIA Joint symposium: Grassland Science in Europe, Vol. 24 – Improving sown grasslands through breeding and management. June 24-27.
Download full text pdf, 310 kB; opent in nieuw venster
Meer info

Brochures, boeken en rapporten


Sorghum als aanvullend ruwvoergewas
Agtmaal, M. van, J.G.C. Deru, J. Pannecoucque, N.J.M. van Eekeren. 2019. Sorghum als aanvullend ruwvoergewas: Proeven met bemesting en rassen in Nederland en Vlaanderen. Rapport 2019-009 LbD. Louis Bolk Instituut, Bunnik. 24 p.
Download full text pdf, 0,73 MB; opent in nieuw venster
Meer info

Keer Diabetes2 Om groepsprogramma Voeding Leeft
Battjes-Fries, M.C.E., O. Patijn MSc, G.K. Pot, P. Voshol. 2019. Keer Diabetes2 Om groepsprogramma Voeding Leeft: Vierde tussenrapportage, januari 2019. Louis Bolk Instituut, Bunnik. 15 p.
Download full text pdf, 0,85 MB; opent in nieuw venster
Meer info

Natte teelten voor het veenweidengebied
Bestman, M.W.P., J. Geurts, Y. Egas, K. van Houwelingen, F. Lenssinck, A. Koornneef, J. Pijlman MSc, R. Vroom, N.J.M. van Eekeren. 2019. Natte teelten voor het veenweidengebied: Verkenning van de mogelijkheden van lisdodde, riet, miscanthus en wilg. Louis Bolk Instituut, Bunnik. 40 p.
Bestel prijs: Gratis; bestelnr:2019-014LbD; nieuw venster
Download full text pdf, 3,9 MB; opent in nieuw venster
Meer info

Proeftuin Complementaire zorg in de ouderenzorg
Brouwer, A., M. Busch, M. van Vliet. 2019. Proeftuin Complementaire zorg in de ouderenzorg: effecten van diverse interventies en succesfactoren voor verankering in de zorg. Rapport 2019-008 VG. Louis Bolk Instituut, Bunnik. 86 p.
Download full text pdf, 3 MB; opent in nieuw venster
Meer info

Bewertung von Bodenfruchtbarkeit, Stickstoffhaushalt und Ertrag
Burgt, G.J.H.M. van der, C. Rietema, M. Bus. 2019. Bewertung von Bodenfruchtbarkeit, Stickstoffhaushalt und Ertrag. Rapport 2019-019 LbP. Louis Bolk Instituut, Biowad, Bunnik. 52 p.
Download full text pdf, 2,3 MB; opent in nieuw venster
Meer info

Planty Organic: Voortgang 2018
Burgt, G.J.H.M. van der, C. Rietema, M. Bus, B.G.H. Timmermans. 2019. Planty Organic: Voortgang 2018. Rapport 2019-007 LbP. Louis Bolk Instituut, Bunnik. 45 p.
Download full text pdf, 3,7 MB; opent in nieuw venster
Meer info

Koolstofboeren:  aanvullende metingen 2018
Burgt, G.J.H.M. van der, J.J.M. Staps. 2019. Koolstofboeren: aanvullende metingen 2018: Koolstofopbouw in landbouwgrond vanuit het perspectief van de grondgebruiker. Rapport 2019-001 LbP. Louis Bolk Instituut, Bunnik. 66 p.
Download full text pdf, 4 MB; opent in nieuw venster
Meer info

Bodemsignalen grasland (Editie Nederlands)
Eekeren, N.J.M. van, B. Philipsen, J.G. Bokhorst, C. ter Berg. 2019. Bodemsignalen grasland (Editie Nederlands): Praktijkgids voor optimaal bodemmanagement op melkveebedrijven. Louis Bolk Instituut, Bunnik. 120 p.
Bestel prijs: €35.00; bestelnr:Bodemsignalen Grasland 2019; nieuw venster
Meer info

Kringlooplandbouw in de praktijk
Erisman, J.W., F.P.M. Verhoeven. 2019. Kringlooplandbouw in de praktijk: Analyse en aanbevelingen voor beleid. Rapport 2019-013 LbP. Louis Bolk Instituut, Bunnik. 41 p.
Download full text pdf, 4,9 MB; opent in nieuw venster
Meer info

Naar een natuurinclusieve akkerbouw
Koopmans, C.J., G.J.H.M. van der Burgt. 2019. Naar een natuurinclusieve akkerbouw: Meten en waarderen: de Biodiversiteitsmonitor. Louis Bolk Instituut, Bunnik. 12 p.
Download full text pdf, 1,5 MB; opent in nieuw venster
Meer info

Kansrijke eiwitgewassen
Prins, U., W.J.M. Cuijpers, R. Timmer. 2019. Kansrijke eiwitgewassen: Eindrapportage veldproeven 2018. Rapport 2019-006 LbP. Louis Bolk Instituut, Bunnik. 36 p.
Download full text pdf, 1,8 MB; opent in nieuw venster
Meer info

Efficiënte keten: Preventie van reststromen
Staps, J.J.M., S. Tromp, H. Axmann, L. Janmaat. 2019. Efficiënte keten: Preventie van reststromen: Rapportage 2017/2018. Louis Bolk Instituut, Bunnik. 60 p.
Download full text pdf, 1,9 MB; opent in nieuw venster
Meer info

Vogelakkers: het effect op de biodiversiteit en de landbouwkundige inpasbaarheid
Wiersma, P., B. Luske, J. Bos, J. Hakkert, H.J. Ottens, M. Postma, R. Klaassen, B.G.H. Timmermans, M. Zanen. 2019. Vogelakkers: het effect op de biodiversiteit en de landbouwkundige inpasbaarheid. Grauwe Kiekendief – Kenniscentrum Akkervogels, Louis Bolk Instituut, Vogelbescherming. 132 p.
Download full text pdf, 10,1 MB; opent in nieuw venster
Meer info

COmmunicatie en verwijzing  COmplementaire Zorg – COCOZ
Wietmarschen, H. van, M. Busch. 2019. COmmunicatie en verwijzing COmplementaire Zorg – COCOZ: Eindrapportage. Rapport 2019-002 VG. Louis Bolk Instituut, Bunnik. 43 p.
Download full text pdf, 1,7 MB; opent in nieuw venster
Meer info

Proeftuin Probiotica in de Ouderenzorg (prOud) - Evaluatie implementatie probiotica bij antibiotica geassocieerde diarree in de ouderenzorg
Wietmarschen, H. van, M. Busch. 2019. Proeftuin Probiotica in de Ouderenzorg (prOud) - Evaluatie implementatie probiotica bij antibiotica geassocieerde diarree in de ouderenzorg. Louis Bolk Instituut, Bunnik. 28 p.
Download full text pdf, 1,5 MB; opent in nieuw venster
Meer info

Artikelen uit vakmedia, nieuwsbrieven etc.


Effect enten mycorrhizaschimmels op maisgroei
Agtmaal, M. van, J. de Wit, N.J.M. van Eekeren, P. Floris. 2019. Effect enten mycorrhizaschimmels op maisgroei. V-focus. april, p. 40-42.
Download full text pdf, 160 kB; opent in nieuw venster
Meer info

Stikstofbenutting van sorghum
Agtmaal, M. van, J.G.C. Deru, N.J.M. van Eekeren. 2019. Stikstofbenutting van sorghum. V-focus. Februari 2019:12-14.
Download full text pdf, 230 kB; opent in nieuw venster
Meer info

Test sorghumrassen op vier proeflocaties
Agtmaal, M. van, J.G.C. Deru, N.J.M. van Eekeren, G. Kasper, J. Pannecoucque. 2019. Test sorghumrassen op vier proeflocaties. V-focus. april, p. 20-22.
Download full text pdf, 350 kB; opent in nieuw venster
Meer info

Plaaginsecten en natuurlijke vijanden in de aardappelteelt
Luske, B., M. Schultinga. 2019. Plaaginsecten en natuurlijke vijanden in de aardappelteelt: Factsheet. Louis Bolk Instituut en ANOG, Bunnik en Wedde. 8 p.
Download full text pdf, 3,8 MB; opent in nieuw venster
Meer info

Plaaginsecten en natuurlijke vijanden in de graanteelt
Luske, B., M. Schultinga. 2019. Plaaginsecten en natuurlijke vijanden in de graanteelt: Factsheet. Louis Bolk Instituut en ANOG, Bunnik en Wedde. 8 p.
Download full text pdf, 3,3 MB; opent in nieuw venster
Meer info

Invloed maaidatum op voederwaarde en opname
Pijlman MSc, J., J. de Wit, K. van Houwelingen, Y. Egas. 2019. Invloed maaidatum op voederwaarde en opname. V-focus. april, p. 36-39.
Download full text pdf, 320 kB; opent in nieuw venster
Meer info

Zoektocht naar azolla als lokaal eiwitgewas
Pijlman MSc, J., M. Boeschoten, P. Brouwer, W. Joop, K. Bes. 2019. Zoektocht naar azolla als lokaal eiwitgewas. V-focus. , p. 32-35.
Download full text pdf, 300 kB; opent in nieuw venster
Meer info

Verbeteren benutting fosfaat in veenweiden
Rotterdam, D. van, J. Pijlman MSc, W. Honkoop, G. van den Eertwegh. 2019. Verbeteren benutting fosfaat in veenweiden: Resultaten uit de proefpolder kringlooplandbouw. V-focus. augustus:16-19.
Download full text pdf, 300 kB; opent in nieuw venster
Meer info

Bemesten ‘uitgestelde maaidatum land’: Wachten na eerste snede
Wit, J. de, A. Jansma, N.J.M. van Eekeren. 2019. Bemesten ‘uitgestelde maaidatum land’: Wachten na eerste snede. V-focus. Februari 2019:16-18.
Download full text pdf, 190 kB; opent in nieuw venster
Meer info


Naar:
Top | Artikelen in wetenschappelijke journals (5) | Proceedings etc. (3) | Brochures, boeken & rapporten (15) | Artikelen uit vakmedia, folders, nieuwsbrieven etc. (9)