Mobile nav

Publicaties 2018

Home >> Publicaties >> Publicaties 2018

 
Publicatie(s) door
Artikelen in wetenschappelijke journals (4)
Brochures, boeken & rapporten (7)


Artikelen in wetenschappelijke journals


Sleep extension is a feasible lifestyle intervention in free-living adults who are habitually short sleepers: a potential strategy for decreasing intake of free sugars? A randomized controlled pilot study
Al Khatib, H., W.E. Hall, A. Creedon, E. Ooi, T. Masri, L. McGowan, S.V. Harding, J. Darzi, G.K. Pot. 2018. Sleep extension is a feasible lifestyle intervention in free-living adults who are habitually short sleepers: a potential strategy for decreasing intake of free sugars? A randomized controlled pilot study. Am J Clin Nutr. 10 January.
DOI: 10.1093/ajcn/nqx030
Download full text pdf, 0,66 MB; opent in nieuw venster
Meer info

Critical factors for crop-livestock integration beyond the farm level: A cross-analysis of worldwide case studies
Asai, M., M. Moraine, J. Ryschawy, J. de Wit, A.K. Hoshide, G. Martin. 2018. Critical factors for crop-livestock integration beyond the farm level: A cross-analysis of worldwide case studies. Land Use Policy. 73(April):184-194.
DOI: 10.1016/j.landusepol.2017.12.010
Download full text pdf, 420 kB; opent in nieuw venster
Meer info

Soil ecology and ecosystem services of dairy and semi-natural grasslands on peat
Deru, J.G.C., J. Bloem, R. de Goede, H. Keidel, H. Kloen, M. Rutgers, J. van den Akker, L. Brussaard, N.J.M. van Eekeren. 2018. Soil ecology and ecosystem services of dairy and semi-natural grasslands on peat. Applied Soil Ecology. 125:26-34.
DOI: 10.1016/j.apsoil.2017.12.011
Download full text pdf, 460 kB; opent in nieuw venster
Meer info

An Integrated Approach to a Nitrogen Use Efficiency (NUE) Indicator for the Food Production–Consumption Chain
Erisman, J.W., A.M. Leach, A. Bleeker, B. Atwell, L.R. Cattaneo, J.N. Galloway. 2018. An Integrated Approach to a Nitrogen Use Efficiency (NUE) Indicator for the Food Production–Consumption Chain. Sustainability. 10(4):925.
DOI: 10.3390/su10040925
Download full text pdf, 1,1 MB; opent in nieuw venster
Meer info

Brochures, boeken en rapporten


Planty Organic 5 year
Burgt, G.J.H.M. van der, C. Rietema, M. Bus. 2018. Planty Organic 5 year: evaluation of soil fertility, nitrogen dynamics and production. Rapport 2018-004 LbP. Louis Bolk Instituut, Bunnik. 38 p.
Download full text pdf, 1,7 MB; opent in nieuw venster
Meer info

Planty Organic: Voortgang 2017
Burgt, G.J.H.M. van der, C. Rietema, M. Bus. 2018. Planty Organic: Voortgang 2017. Rapport 2018-009 LbP. Louis Bolk Instituut, Bunnik. 37 p.
Download full text pdf, 1,4 MB; opent in nieuw venster
Meer info

Sorghum als derde gewas in de melkveehouderij
Deru, J.G.C., S. van de Goor, N.J.M. van Eekeren, A. de Vliegher, J. Pannecoucque, J. van Waes. 2018. Sorghum als derde gewas in de melkveehouderij: Proeven met rassen, zaaidichtheid en bemesting in Nederland en Vlaanderen. Rapport 2018 – 010 LbD. Louis Bolk Instituut i.s.m. ILVO, Bunnik. 19 p.
Download full text pdf, 0,85 MB; opent in nieuw venster
Meer info

Carbon Valley: Organische stofmanagement op melkveebedrijven
Eekeren, N.J.M. van, J.G.C. Deru, N.J. Hoekstra, J. de Wit. 2018. Carbon Valley: Organische stofmanagement op melkveebedrijven: Ruwvoerproductie, waterregulatie, klimaat en biodiversiteit. Rapport 2018-002 LbD. Louis Bolk Instituut, Bunnik. 36 p.
Bestel prijs: €0.00; bestelnr:2018-002 LbD; nieuw venster
Download full text pdf, 3,7 MB; opent in nieuw venster
Meer info

Soil quality effects of compost and manure in arable cropping
Koopmans, C.J., J. Bloem. 2018. Soil quality effects of compost and manure in arable cropping: Results from using soil improvers for 17 years in the MAC trial. Rapport 2018-001 LbP. Louis Bolk Instituut, Bunnik. 40 p.
Download full text pdf, 0,77 MB; opent in nieuw venster
Meer info

Verkenning Kalf bij de Koe
Verwer, C., L. Daniels, A. Antonis, R. Ferwerda-van Zonneveld. 2018. Verkenning Kalf bij de Koe: een sectorbrede inventarisatie van kennis en ervaring rond het houden van kalveren bij de koe. Louis Bolk Instituut, Bunnik. 64 p.
Download full text pdf, 2,2 MB; opent in nieuw venster
Meer info

Boeren voor Natuur: De ultieme natuurinclusieve landbouw?
Westerink, J., M. Plomp, F. Ottburg, M. Zanen, R. Schrijver. 2018. Boeren voor Natuur: De ultieme natuurinclusieve landbouw?: Lessen van vier pilotbedrijven en relevantie voor beleid. Wageningen UR en Louis Bolk Instituut, Wageningen. 126 p.
Download full text pdf, 9,9 MB; opent in nieuw venster
Meer info


Naar:
Top | Artikelen in wetenschappelijke journals (4) | Brochures, boeken & rapporten (7) |