Mobile nav

Publicatie

Home >> Publicaties >> Publicatie
Wit, J. de, G. Oomen, N.J.M. van Eekeren. 2020. Leerbedrijf Warmonderhof: Zelfvoorzienend kringloopbedrijf haalbaar? V-focus. juli, p. 14-17.

Aantal pagina's: 4

Soort document: Artikel uit vaktijdschrift

Download full text pdf, 230 kB; opent in nieuw venster

Meer over auteurs/freelancers verbonden aan het LBI :
Dr. Ir. Nick J.M. van Eekeren


Taal van het document: Nederlands

Titel in Nederlands: Leerbedrijf Warmonderhof: Zelfvoorzienend kringloopbedrijf haalbaar?

Abstract / samenvatting in Nederlands:

Toen leerbedrijf Warmonderhof zich 26 jaar geleden in Dronten vestigde, werd met veel scepsis gekeken naar het streven zelfvoorzienend te zijn. Inmiddels staat kringlooplandbouw volop in de belangstelling en is het tijd om de balans op te maken. De plantaardige productie op Warmonderhof is hoog en lijkt gewaarborgd door toenemende binding en afnemende uitspoeling. De dierlijke productie is echter laag en niet CO2-neutraal. Toch realiseert Warmonderhof meer winst dan het gemiddelde akkerbouw- en melkveebedrijf.


Trefwoorden in Nederlands: kringlooplandbouw, duurzaamheid, economie, vleesconsumptie, stikstof
Leerbedrijf Warmonderhof: Zelfvoorzienend kringloopbedrijf haalbaar?