Mobile nav

Publicatie

Home >> Publicaties >> Publicatie
Koopmans, C.J., L. Janmaat. 2020. Bodem & Klimaat Netwerk – Akkerbouw: Voortgangsrapportage april 2020. Louis Bolk Instituut, Bunnik. 46 p.

Aantal pagina's: 46

Soort document: Rapport

Download full text pdf, 1,6 MB; opent in nieuw venster

Meer over auteurs/freelancers verbonden aan het LBI :
Ing. Leen Janmaat;
Dr. ir. Chris J. Koopmans


Taal van het document: Nederlands

Titel in Nederlands: Bodem & Klimaat Netwerk – Akkerbouw: Voortgangsrapportage april 2020

Abstract / samenvatting in Nederlands:

Dit project is onderdeel van een projectenportfolio Slim Landgebruik. Het doel is om maatregelen te vinden, te monitoren en te evalueren aan de hand van Netwerken en demonstraties om binnen de sector landbouw en landgebruik uiteindelijk in 2030 een vastlegging van 0.5 – 1 Mton CO2 per jaar te realiseren als gevolg van het gebruik en beheer van land en bodem.


Trefwoorden in Nederlands: duurzaam bodembeheer, CO2, koolstof, biodiversiteit, klimaat
Bodem & Klimaat Netwerk – Akkerbouw