Mobile nav

Publicatie

Home >> Publicaties >> Publicatie
Koopmans, C.J., B.G.H. Timmermans, J. de Haan, A.H.M. van Opheusden MSc, I. Selin Noren, T. Slier, J. Wagenaar. 2020. Evaluatie van maatregelen voor het vastleggen van koolstof in minerale gronden 2019-2023: Voortgangsrapportage april 2020. Louis Bolk Instituut en WUR, Bunnik en Wageningen. 50 p.

Aantal pagina's: 50

Soort document: Rapport

Download full text pdf, 2 MB; opent in nieuw venster

Meer over auteurs/freelancers verbonden aan het LBI :
Dr. ir. Chris J. Koopmans ;
Dr. Bart G.H. Timmermans ;
Ir. Jan-Paul Wagenaar


Taal van het document: Nederlands

Titel in Nederlands: Evaluatie van maatregelen voor het vastleggen van koolstof in minerale gronden 2019-2023: Voortgangsrapportage april 2020

Abstract / samenvatting in Nederlands:

Dit onderzoek is onderdeel van het programma Slim landgebruik en komt voort uit de klimaatdoelstelling van het ministerie van LNV om maatregelen te definiëren, te monitoren en te evalueren. Het doel is om zo binnen de sector landbouw en landgebruik in 2030 een vastlegging van 0,5 Mton CO2-eq. per jaar te realiseren als gevolg van het gebruik en beheer van land en bodem (voornamelijk op minerale gronden).


Trefwoorden in Nederlands: Klimaat, Slim landgebruik, koolstof, CO2, bodem, ministerie LNV, landgebruik
Evaluatie van maatregelen voor het vastleggen van koolstof in minerale gronden 2019-2023