Mobile nav

Publicatie

Home >> Publicaties >> Publicatie
Koopmans, C.J., B.G.H. Timmermans, J. Wagenaar, J. van 't Hull, M. Hanegraaf, J. de Haan. 2019. Evaluatie van maatregelen voor het vastleggen van koolstof: Resultaten uit Lange Termijn Experimenten (LTE’s). Louis Bolk Instituut en WUR, Bunnik en Wageningen. 54 p.

Aantal pagina's: 54

Soort document: Rapport

Download full text pdf, 1,4 MB; opent in nieuw venster

Meer over auteurs/freelancers verbonden aan het LBI :
Dr. ir. Chris J. Koopmans ;
Dr. Bart G.H. Timmermans ;
Ir. Jan-Paul Wagenaar


Taal van het document: Nederlands

Titel in Nederlands: Evaluatie van maatregelen voor het vastleggen van koolstof: Resultaten uit Lange Termijn Experimenten (LTE’s)

Abstract / samenvatting in Nederlands:

Doelstelling binnen dit onderzoek is het toetsen van een geselecteerde set aan landbouwkundige maatregelen, aansluitend bij Lesschen (2012), op de koolstof vastleggende capaciteit. Uitgangspunt is de vraag of met slimmer landgebruik en slimmere inzet van managementmaatregelen kan worden bijgedragen aan de target van de overheid om in 2030 0,5 Mton CO2 per jaar netto reductie van CO2-emissie te realiseren uit slimmer landgebruik.
 


Trefwoorden in Nederlands: Lange Termijn Experimenten, koolstof, koolstof vastleggende capaciteit, CO2- emissie, grondbewerking, organische stof, bodem
Evaluatie van maatregelen voor het vastleggen van koolstof