Mobile nav

Publicatie

Home >> Publicaties >> Publicatie
Pijlman MSc, J., M.W.P. Bestman. 2019. De teelt van wilde rijst. Rapport 2019-025 LbD. Louis Bolk Instituut, Bunnik. 19 p.

Aantal pagina's: 19

Soort document: Rapport

Onderdeel van: Natte teelten voor de melkveehouderij in het veenweidegebied

Deze publicatie is niet openbaar

Meer over auteurs/freelancers verbonden aan het LBI :
Ir. Monique W.P. Bestman ;
Jeroen Pijlman


Taal van het document: Nederlands

Titel in Nederlands: De teelt van wilde rijst

Abstract / samenvatting in Nederlands:

De teelt van wilde rijst - Literatuuronderzoek - Hoe ziet de huidige teelt van wilde rijst eruit? Zou wilde rijst op Nederlandse veengronden geteeld kunnen worden?