Mobile nav

Publicatie

Home >> Publicaties >> Publicatie
Oomen, G., J. de Wit, N.J.M. van Eekeren. 2020. Het leerbedrijf Warmonderhof: Een baken in de transitie naar een kringlooplandbouw? Rapport 2020-013 LbD. Louis Bolk Instituut, Bunnik. 48 p.

Aantal pagina's: 48

Soort document: Rapport

Download full text pdf, 3 MB; opent in nieuw venster

Meer over auteurs/freelancers verbonden aan het LBI :
Dr. Ir. Nick J.M. van Eekeren


Taal van het document: Nederlands

Titel in Nederlands: Het leerbedrijf Warmonderhof: Een baken in de transitie naar een kringlooplandbouw?

Abstract / samenvatting in Nederlands:

Het leerbedrijf Warmonderhof is een biologisch-dynamisch gemengd bedrijf met melkvee, gras(klaver), graan en hakvruchten. Er wordt geen mest, voer of strooisel aangekocht en geen bestrijdingsmiddelen gebruikt. In dit rapport wordt nagegaan in hoeverre dit bedrijf als een baken kan fungeren voor de transitie naar een kringlooplandbouw. Op basis van ervaringen, bedrijfsdata en modellering van de organische stof- en stikstofdynamiek worden het productieniveau en de duurzaamheid ervan, de milieubelasting en de economische resultaten van het bedrijf kritisch belicht en gespiegeld aan gemiddelde resultaten van biologische en gangbare melkvee- en akkerbouwbedrijven. Daarnaast worden de effecten op het landschap in kaart gebracht indien Nederlandse consumenten zich puur regionaal zouden willen voeden van bedrijven zoals Warmonderhof.


Trefwoorden in Nederlands: kringlooplandbouw, duurzaamheid, economie, vleesconsumptie, stikstof
Het leerbedrijf Warmonderhof