Mobile nav

Publicatie

Home >> Publicaties >> Publicatie
Luske, B., M.W.P. Bestman, K. van Veluw , E. Prins MSc, P. Rombouts. 2020. Samenvatting Masterplan Agroforestry: Advies voor het realiseren van een schaalsprong van agroforestry in Nederland. Rapport 2020-018 LbD. Louis Bolk Instituut, Bunnik. 23 p.

Aantal pagina's: 23

Soort document: Rapport

Download full text pdf, 2,7 MB; opent in nieuw venster

Klik hier voor het volledige artikel

Meer over auteurs/freelancers verbonden aan het LBI :
Ir. Monique W.P. Bestman ;
Ir. Boki Luske ;
Ir. Kees van Veluw


Taal van het document: Nederlands

Titel in Nederlands: Samenvatting Masterplan Agroforestry: Advies voor het realiseren van een schaalsprong van agroforestry in Nederland

Abstract / samenvatting in Nederlands:

In opdracht van het Ministerie van LNV heeft het Louis Bolk Instituut een advies opgesteld voor de verdere ontwikkeling en opschaling van agroforestry in Nederland. Het advies is geschreven in de vorm van een ‘Masterplan’ op basis van interviews en een SWOT-analyse die is gevalideerd tijdens een brede stakeholderbijeenkomst. Het Masterplan Agroforestry gaat in op de kansen, belemmeringen en de oplossingen die agroforestrysystemen kunnen bieden voor maatschappelijke opgaves als klimaatmitigatie, klimaatadaptatie, landschapsherstel, bodem- en waterkwaliteit en biodiversiteitsherstel. Het verbinden van initiatieven en organisaties die aan agroforestry werken is ook onderdeel van het plan, inclusief adviezen voor beleids- en wetswijzigingen.
 


Trefwoorden in Nederlands: Agroforestry, natuurinclusieve landbouw, klimaatmitigatie, klimaatadaptatie, ecosysteemdiensten, landschap, bomen
Samenvatting Masterplan Agroforestry