Mobile nav

Publicatie

Home >> Publicaties >> Publicatie
Nuijten, E. 2019. Verdere ontwikkeling van biologisch CGO onderzoek voor biologische baktarwe. Rapport 2019 -031 LbP. Louis Bolk Instituut, Bunnik. 39 p.

Aantal pagina's: 39

Soort document: Rapport

Download full text pdf, 2,4 MB; opent in nieuw venster


Taal van het document: Nederlands

Titel in Nederlands: Verdere ontwikkeling van biologisch CGO onderzoek voor biologische baktarwe

Abstract / samenvatting in Nederlands:

Voor de korte termijn is er behoefte aan een bredere en meer systematische screening van tarwerassen en lijnen op basis van een biologisch tarwe rasprofiel. Daarnaast is het de vraag hoe de veredeling van nieuw rassen voor kleine gewassen georganiseerd en gefinancierd kan worden om hiermee continuïteit en diversiteit in het aanbod van rassen voor dit soort gewassen ook op lange termijn te waarborgen. De ontwikkeling en/of selectie van een nieuw zomertarweras voor de biologische sector diende daarbij als casus. Onder de onderwerpen voor het Bio-amendement in 2013 was dit door telers aangemerkt als een urgent probleem.

Het doel van het project was:
a) breed inventariseren bij potentiële veredelingspartners uit binnen- en buitenland van mogelijk geschikte zomertarwe lijnen en rassen,
b) in een veldproef deze rassen en lijnen screenen op geschiktheid voor biologische teelt aan de hand van een biologisch rasprofiel. Op basis van de index voor het gangbare CGO, is gekeken of een biologische index te ontwikkelen is,
c) met ketenpartijen een financieel model ontwikkelen zodat rassentoetsing, en eventueel op langere termijn veredeling, in de komende jaren zelfstandig door deze partijen kan worden voortgezet.


Trefwoorden in Nederlands: Tarwerassen, biologisch, zomertarwe, baktarwe, CGO-onderzoek
Verdere ontwikkeling van biologisch CGO onderzoek voor biologische baktarwe