Mobile nav

Publicatie

Home >> Publicaties >> Publicatie
Louis Bolk Instituut, M. Elands. 2019. Jaarverslag 2018 Louis Bolk Instituut: Natuurlijke kennisbron. Louis Bolk Instituut, Bunnik. 24 p.

Aantal pagina's: 24

Soort document: Rapport

Download full text pdf, 6,7 MB; opent in nieuw venster


Taal van het document: Nederlands

Titel in Nederlands: Jaarverslag 2018 Louis Bolk Instituut: Natuurlijke kennisbron

Abstract / samenvatting in Nederlands:

Het jaar 2018 was een jaar waarin duidelijk werd hoe de politiek en maatschappij inspelen op grote opgaven zoals klimaatverandering, stijgende zorglasten en biodiversiteitsverlies. Een maatschappelijke zoektocht is gaande naar de manier waarop we de publieke waarden kunnen herstellen, zonder de economische ontwikkelingen en andere grote belangen te schaden. Vaak wordt het Louis Bolk Instituut, de natuurlijke kennisbron, gevraagd om mee te denken en richting te geven in denktanks, commissies, bij provincies, boeren en zorginstellingen. Juist omdat Instituten, zoals het Louis Bolk, die de expertise en ervaring hebben om op verschillende aspecten in te schatten welk effect het roer integraal omgooien heeft, schaars zijn.

In dit jaarverslag geven we verschillende voorbeelden van de manier waarop wij, samen met partners, bijdragen aan de maatschappelijke kanteling. U vindt een selectie van projecten waar we aan werken op het gebied van duurzame landbouw, voeding en gezondheid.


Trefwoorden in Nederlands: Landbouw, natuurinclusieve landbouw, voeding, positieve gezondheid, leefomgeving, systeembenadering, bodemkwaliteit, grasland, biodiversiteit, veen, Integrale zorg, antibiotica, CO2, welzijn
Jaarverslag 2018 Louis Bolk Instituut