Mobile nav

Publicatie

Home >> Publicaties >> Publicatie
Rotterdam, D. van, J. Pijlman MSc, W. Honkoop, G. van den Eertwegh. 2019. Verbeteren benutting fosfaat in veenweiden: Resultaten uit de proefpolder kringlooplandbouw. V-focus. augustus:16-19.

Aantal pagina's: 4

Soort document: Artikel uit vaktijdschrift

Download full text pdf, 300 kB; opent in nieuw venster

Meer over auteurs/freelancers verbonden aan het LBI :
Jeroen Pijlman


Taal van het document: Nederlands

Titel in Nederlands: Verbeteren benutting fosfaat in veenweiden: Resultaten uit de proefpolder kringlooplandbouw

Abstract / samenvatting in Nederlands:

Uit metingen aan negen veenweidepercelen in de polder Groot Wilnis-Vinkeveen bleek dat het gras gemiddeld voldoende fosfor (P) bevattevoor melkkoeien. Er was echter wel veel variatie in de bodem P-toestand van percelen en dit was terug te zien in de gras-P-gehalten. Dit betekent dat er winst valt te behalen voor de waterkwaliteit door drijfmest goed te verdelen binnen het bedrijf. Daarmee kan de P-kringloop verder worden gesloten.


Trefwoorden in Nederlands: fosfaat, fosfor (P), veenweidepercelen, P-kringloop, waterkwaliteit
Verbeteren benutting fosfaat in veenweiden