Mobile nav

Publicatie

Home >> Publicaties >> Publicatie
Bestman, M.W.P., J. Geurts, Y. Egas, K. van Houwelingen, F. Lenssinck, A. Koornneef, J. Pijlman MSc, R. Vroom, N.J.M. van Eekeren. 2019. Natte teelten voor het veenweidengebied: Verkenning van de mogelijkheden van lisdodde, riet, miscanthus en wilg. Louis Bolk Instituut, Bunnik. 40 p.

Aantal pagina's: 40

Soort document: Brochure

Download full text pdf, 3,9 MB; opent in nieuw venster

Onderdeel van: Natte teelten voor de melkveehouderij in het veenweidegebied

Bestel prijs: Gratis; bestelnr:2019-014LbD; nieuw venster

Meer over auteurs/freelancers verbonden aan het LBI :
Ir. Monique W.P. Bestman ;
Dr. Ir. Nick J.M. van Eekeren;
Jeroen Pijlman


Taal van het document: Nederlands

Titel in Nederlands: Natte teelten voor het veenweidengebied: Verkenning van de mogelijkheden van lisdodde, riet, miscanthus en wilg

Abstract / samenvatting in Nederlands:

In het project Veen, Voer en Verder (2016-2018) hebben we de mogelijkheden en onmogelijkheden verkend van lisdodde, riet, miscanthus en wilg voor teelt op nattere veengrond. Hoe kunnen deze als voer of strooisel op het melkveebedrijf ingezet worden? Welke verdere toepassingen en verdienmodellen zijn er? In deze brochure willen we de kennis en ervaringen uit het onderzoek delen met veehouders en andere betrokkenen die met natte teelten in de veenweiden aan de slag willen. Hoofdstuk 2 beschrijft het waarom van natte teelten. Hoofdstuk 3 zet eigenschappen en mogelijkheden van lisdodde, riet, miscanthus en wilg op een rij. Hoofdstuk 4 beschrijft wat er komt kijken bij de teelt van lisdodde en hoe deze ingepast kan worden op het melkveebedrijf.


Trefwoorden in Nederlands: natte teelten, veenweiden, paludicultuur, lisdodde
Natte teelten voor het veenweidengebied