Mobile nav

Publicatie

Home >> Publicaties >> Publicatie
Brouwer, A., M. Busch, M. van Vliet. 2019. Proeftuin Complementaire zorg in de ouderenzorg: effecten van diverse interventies en succesfactoren voor verankering in de zorg. Rapport 2019-008 VG. Louis Bolk Instituut, Bunnik. 86 p.

Aantal pagina's: 86

Soort document: Rapport

Download full text pdf, 3 MB; opent in nieuw venster

Meer over auteurs/freelancers verbonden aan het LBI :
drs. Marja van Vliet


Taal van het document:

Abstract / summary in :

Vijf zorgorganisaties op het gebied van ouderenzorg in Zuid- en Midden Nederland zijn op 1 december 2015 het project ‘Proeftuin voor Complementaire Zorg aan Ouderen’ gestart om aanvullende zorg aan deze doelgroep in kaart te brengen en te monitoren. Het ging daarbij niet om interventies die experimenteel waren of nog nooit onderzocht, maar om voor de organisatie reeds bekende of om elders veelgebruikte interventies. De term ‘proeftuin’ slaat op het feit dat de deelnemende organisaties van elkaar wilden leren:

  1. Levert complementaire zorg een bijdrage aan de kwaliteit van leven van oudere mensen?
  2. Hoe kun je complementaire zorg het beste in de zorg verankeren?

In dit rapport staan het project en de daarbij horende conclusies beschreven


Keywords in : proeftuin, ouderenzorg, psychogeriatrie, revalidatie, interventie, ontspanning, complementaire zorg
Proeftuin Complementaire zorg in de ouderenzorg