Mobile nav

Publicatie

Home >> Publicaties >> Publicatie
Erisman, J.W., F.P.M. Verhoeven. 2019. Kringlooplandbouw in de praktijk: Analyse en aanbevelingen voor beleid. Rapport 2019-013 LbP. Louis Bolk Instituut, Bunnik. 41 p.

Aantal pagina's: 41

Soort document: Rapport

Download full text pdf, 4,9 MB; opent in nieuw venster

Meer over auteurs/freelancers verbonden aan het LBI :
Prof. Dr. Ing. J. W. Erisman


Taal van het document: Nederlands

Titel in Nederlands: Kringlooplandbouw in de praktijk: Analyse en aanbevelingen voor beleid

Abstract / samenvatting in Nederlands:

Op verzoek van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit is een analyse gemaakt van de kringlooplandbouw anno 2019 in Nederland. De opdracht was te onderzoeken welke verschillende vormen van kringlooplandbouw in Nederland in de praktijk voorkomen en wat belemmeringen en succesfactoren zijn voor de kringlooplandbouw om zich verder te ontwikkelen.
 


Trefwoorden in Nederlands: Kringlooplandbouw, bedrijfstypen, transitie, praktijk, grondgebonden, Biodiversiteit, agrobiodiversiteit, Key Performance Indicators, Indicatoren, KPI’s, Natuurboeren, LNV, resources, bedrijfsrendement, economisch, sociaal maatschappelijk
Kringlooplandbouw in de praktijk