Mobile nav

Publicatie

Home >> Publicaties >> Publicatie
Wit, J. de, A. Jansma, N.J.M. van Eekeren. 2019. Bemesten ‘uitgestelde maaidatum land’: Wachten na eerste snede. V-focus. Februari 2019:16-18.

Aantal pagina's: 3

Soort document: Artikel uit vaktijdschrift

Download full text pdf, 190 kB; opent in nieuw venster

Meer over auteurs/freelancers verbonden aan het LBI :
Dr. Ir. Nick J.M. van Eekeren


Taal van het document: Nederlands

Titel in Nederlands: Bemesten ‘uitgestelde maaidatum land’: Wachten na eerste snede

Abstract / samenvatting in Nederlands:

Uitgestelde maaidatum is een populaire maatregel in het weidevogelbeheer. Het vermindert de verstoring en vergroot het broedsucces. Maar bij veel veehouders is het minder populair. Ze verwachten hergroeivertraging, en het levert veel structuurrijk, matig verteerbaar gras op, wat in grote hoeveelheden slecht inpasbaar is op een hoogproductief melkveebedrijf. Van de Kringloopboeren in Midden-Delfland kwam de vraag of een vermindering van de voorjaarsbemesting dit kan verbeteren.


Trefwoorden in Nederlands: weidevogelbeheer, broeden, maaen, veehouderij, melkveehouderij, kringloopboeren
Bemesten ‘uitgestelde maaidatum land’: Wachten na eerste snede