Mobile nav

Publicatie

Home >> Publicaties >> Publicatie
Staps, J.J.M. 2018. Handleiding goed koolstofbeheer: December 2018. Rapport 2017-038 LbP. Louis Bolk Instituut, Bunnik. 30 p.

Aantal pagina's: 30

Soort document: Rapport

Download full text pdf, 1,6 MB; opent in nieuw venster

Meer over auteurs/freelancers verbonden aan het LBI :
Ing. Sjef J.J.M. Staps


Taal van het document:

Abstract / summary in :

In deze handleiding staan maatregelen beschreven die akkerbouwers en veehouders kunnen nemen om het koolstofgehalte van hun grond op peil te houden. Daarnaast wordt ingegaan op het belang van goed beheer van bodemorganischestof


Keywords in : organische stof, koolstof, klimaatverandering, bodem, ecosysteemdienst
 

Tweede taal van het document: Engels
Status Engels: Alleen bibliografische informatie

Title in English: Measures for good management of soil carbon: December 2018

Abstract / summary in English:

In this manual, measures are described that can be taken by arable and dairy farmers in order to manage soil carbon stocks well. In addition, reasons for good agricultural management of organic matter are outlined.


Keywords in English: carbon care, organic matter, management, climate, soil, ecosystem services
Handleiding goed koolstofbeheer