Mobile nav

Publicatie

Home >> Publicaties >> Publicatie
Koopmans, C.J., J.J.M. Staps, M.A. Hondebrink MSc, N.J.M. van Eekeren. 2018. Verkenning van de perspectieven voor koolstof opslag in agrarische bodems van Noord-Brabant. Rapport 2018-018 LbP. Louis Bolk Instituut, Bunnik. 38 p.

Aantal pagina's: 38

Soort document: Rapport

Download full text pdf, 1,5 MB; opent in nieuw venster

Meer over auteurs/freelancers verbonden aan het LBI :
Dr. Ir. Nick J.M. van Eekeren;
Merel A. Hondebrink, MSc;
Dr. ir. Chris J. Koopmans ;
Ing. Sjef J.J.M. Staps


Taal van het document: Nederlands

Titel in Nederlands: Verkenning van de perspectieven voor koolstof opslag in agrarische bodems van Noord-Brabant

Abstract / samenvatting in Nederlands:

De provincie Noord-Brabant wil vanuit haar opgaven voor een vitale bodem en klimaat, een proces in gang zetten dat leidt tot verhoging van het aandeel organische stof in agrarische bodems. Dit streven vergt investeringen van de agrarische ondernemer en komt zonder externe financiering naar verwachting onvoldoende van de grond.

Koolstofvastlegging door boeren onderscheidt zich van andere manieren van CO2-compensatie, doordat het regionaal gebonden is. Voor de veehouderij sector in Noord-Brabant doen zich kansen voor met verschillende maatregelen waaronder het langer in stand houden van grasland. In de akkerbouw kan de winst worden geboekt met bijvoorbeeld minimale grondbewerking of de inzet van compost.

Geïnterviewde stakeholders staan open voor een CO2 credit systeem. Voorgesteld wordt om te kijken of gewerkt kan worden aan een regionale invulling van een CO2-credit systeem aansluitend bij de landelijke trends en ontwikkelingen rond CO2-compensatie.


Trefwoorden in Nederlands: koolstof vastlegging, Bodem, CO2, Carbon Credits, CO2-compensatie, organische stof
Verkenning van de perspectieven  voor koolstof opslag  in agrarische bodems van Noord-Brabant