Mobile nav

Publicatie

Home >> Publicaties >> Publicatie
Erisman, J.W., A.M. van Doorn. 2018. Het GLB na 2020: mogelijkheden voor biodiversiteit, bodem en klimaat. Rapport 2018-025 LbP. Louis Bolk Instituut, Bunnik. 31 p.

Aantal pagina's: 31

DOI: 10.18174/460665

Soort document: Rapport

Download full text pdf, 2 MB; opent in nieuw venster

Meer over auteurs/freelancers verbonden aan het LBI :
Prof. Dr. Ing. J. W. Erisman


Taal van het document: Nederlands

Titel in Nederlands: Het GLB na 2020: mogelijkheden voor biodiversiteit, bodem en klimaat

Abstract / samenvatting in Nederlands:

De voorstellen van de Europese Commissie voor het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB) zijn belangrijk voor de Nederlandse landbouwsector omdat zij inkomenssteun oplevert en een mogelijkheid biedt om verduurzaming van de landbouw te stimuleren. De Europese Commissie stelt als doelen van het nieuwe GLB:
• Het bevorderen van een slimme en veerkrachtige landbouwsector;
• Een wezenlijke bijdrage leveren aan Europese doelstellingen t.a.v. klimaat en natuurlijke
leefomgeving;
• Het versterken van de sociaaleconomische structuur van plattelandsgebieden.
In het nieuwe voorstel is er veel ruimte voor lidstaten om gericht te werken aan regionale
doelen.

De resultaten van deze studie laten zien wat mogelijkheden zijn voor de verschillende keuzes ten aanzien van toeslagen en maatregelen indien er vanuit doelen wordt geredeneerd.De methode is toepasbaar ook bij andere keuzes of invullingen. Van belang is om de maatregelen te richten op het perceelsniveau voor de doelen klimaat en bodem (inclusief water en basis biodiversiteit) en voor de maatregelen rond het perceel voor biodiversiteit en specifieke soorten. Inzet zou in ieder geval gericht moeten worden op integrale maatregelen of zorgen dat maatregelen optellen op alle aspecten. Hiervoor zouden geëigende instrumenten als de Kringloopwijzer en de Biodiversiteitsmonitor uitstekende hulpmiddelen kunnen zijn voor de kwantificering en sturing.


Trefwoorden in Nederlands: GLB biodiversiteit bodem klimaat landbouwbeleid leefomgeving
Het GLB na 2020: mogelijkheden voor biodiversiteit, bodem en klimaat