Mobile nav

Publicatie

Home >> Publicaties >> Publicatie
Bestman, M.W.P., N.J.M. van Eekeren, A. de Zeeuw. 2017. Participatie advies melkveehouderij Krimpenerwaard. Rapport 2017-011 LbD. Louis Bolk Instituut, Bunnik. 38 p.

Aantal pagina's: 38

Soort document: Rapport

Download full text pdf, 1,1 MB; opent in nieuw venster

Meer over auteurs/freelancers verbonden aan het LBI :
Ir. Monique W.P. Bestman ;
Dr. Ir. Nick J.M. van Eekeren


Taal van het document: Nederlands

Titel in Nederlands: Participatie advies melkveehouderij Krimpenerwaard

Abstract / samenvatting in Nederlands:

Najaar 2016 en voorjaar 2016 heeft professor Riek Bakker als inwoonster van de Krimpenerwaard in de vorm van een burgerinitiatief een strategische visie voor de Krimpenerwaard opgesteld. De opdrachtgever is de onafhankelijke Waardcommissie is, onder leiding van de Commissaris van de Koning, Jaap Smit. Burgers, ondernemers en agrariërs werden uitgenodigd om mee te denken. Een zestal opgaven stonden centraal voor de visie: economie, duurzaamheid, infrastructuur, relatie met het stedelijk gebied, demografie en samenwerking. De strategische visie beslaat een periode van ca. 30 jaar. Dit rapport betreft de visie van de agrariërs.


Trefwoorden in Nederlands: Krimpenerwaard, melkveehouderij, agrariërs, stedelijk gebied, economie, duurzaamheid, infrastructuur, demografie
Participatie advies melkveehouderij Krimpenerwaard