Mobile nav

Publicatie

Home >> Publicaties >> Publicatie
Geurts, J., R. Vroom, C. Fritz, J. Pijlman MSc, M.W.P. Bestman, N.J.M. van Eekeren, K. van Houwelingen, F. Lenssinck. 2017. Natte teelten: plant- en zaaimethoden van lisdodde. V-focus. December, p. 24-26.

Aantal pagina's: 3

Soort document: Artikel uit vaktijdschrift

Download full text pdf, 250 kB; opent in nieuw venster

Meer over auteurs/freelancers verbonden aan het LBI :
Ir. Monique W.P. Bestman ;
Dr. Ir. Nick J.M. van Eekeren;
Jeroen Pijlman


Taal van het document: Nederlands

Titel in Nederlands: Natte teelten: plant- en zaaimethoden van lisdodde

Abstract / samenvatting in Nederlands:

Lisdodde is een veelbelovend gewas voor natte teelten in Nederland, met verschillende interessante toepassingen. De kosten en kans van slagen van de aanleg van een lisdoddeperceel op een melkveebedrijf zijn dan van essentieel belang. Daarom is in het kader van het project Veen, Voer en Verder op KTC Zegveld een proefveld aangelegd voor het uittesten van vier verschillende zaai- en plantmethoden van lisdodde.


Trefwoorden in Nederlands: Lisdodde, natte teelt, meelkveebedrijven, project Veen, Voer en Verder
Natte teelten: plant- en zaaimethoden van lisdodde