Mobile nav

Publicatie

Home >> Publicaties >> Publicatie
Zanen, M., G. Heusinkveld, F. Schuring, T. Verdonschot. 2017. Analyse en advies pilot Boeren voor Natuur op Twickel: Effecten op bodemvruchtbaarheid en diergezondheid. Rapport 2017-007 LbP. Louis Bolk Instituut, Driebergen. 50 p.

Aantal pagina's: 50

Soort document: Rapport

Download full text pdf, 2,4 MB; opent in nieuw venster

Meer over auteurs/freelancers verbonden aan het LBI :
Ir. Marleen Zanen


Taal van het document: Nederlands

Titel in Nederlands: Analyse en advies pilot Boeren voor Natuur op Twickel: Effecten op bodemvruchtbaarheid en diergezondheid

Abstract / samenvatting in Nederlands:

Deze rapportage gaat over het effect van het concept Boeren voor Natuur op de nutriëntenstromen en de diergezondheid op de drie bedrijven op Twickel waar in 2008 gestart is met een pilot. Ook een analyse van de bedrijfsvoering en het ondernemerschap van de boeren zoals beoordeeld in 2016 is onderdeel van deze rapportage. De effecten op de natuur worden buiten beschouwing gelaten.


Trefwoorden in Nederlands: nutriëntenstromen, diergezondheid, “gesloten” kringloop, bedrijfssysteem, bedrijfsvoering, ondernemerschap, Boeren voor Natuur
Analyse en advies pilot Boeren voor Natuur op Twickel