Mobile nav

Publicatie

Home >> Publicaties >> Publicatie
Neijenhuis, F., C. Verwer, J. Verkaik. 2017. Wat zijn de mogelijkheden om een leverbotinfectie van melkvee te voorkomen? Louis Bolk Instituut, Driebergen. 66 p.

Aantal pagina's: 66

Soort document: Rapport

Download full text pdf, 5,8 MB; opent in nieuw venster

Dit rapport is de basis voor het artikel in Ekoland, juni 2017.

Meer over auteurs/freelancers verbonden aan het LBI :
Dr. Ir. Cynthia Verwer


Taal van het document: Nederlands

Titel in Nederlands: Wat zijn de mogelijkheden om een leverbotinfectie van melkvee te voorkomen?

Abstract / samenvatting in Nederlands:

Infecties met leverbot zijn in toenemende mate een knelpunt in de diergezondheid van grazende (of vers gras gevoerde) herkauwers. Leverbotinfectie leidt tot ziekte met economische gevolgen en voor melkgevende dieren zijn geen anthelmintica vrij beschikbaar. In dit project is het leverbotinstrument ontwikkeld met als doel om veehouders inzicht en handelingsperspectief te geven ten aanzien van de leverbotsituatie op hun bedrijf. In dit rapport worden de resultaten weergegeven van het leverbotinstrument en een drietal preventieve maatregelen die zijn uitgeprobeerd.


Trefwoorden in Nederlands: Leverbot, Galba truncatula, leverbotslakje, Fasciola hepatica, leverbotinstrument, herkauwers, ontwormen, weide management, preventieve maatregelen
 

Tweede taal van het document: Engels
Status Engels: Alleen bibliografische informatie

Title in English: Possibilities to prevent infection with liver fluke in dairy cattle.

Abstract / summary in English:

Liver fluke infections are increasingly a bottleneck in the animal health of grazing (or fresh grass fed) ruminants. Liverfluke leads to disease with economic consequences and for lactating animals no anthelmintics are freely available. This project has been working on the development of the liver fluke instrument with the aim of providing dairy farmers insight and action perspective regarding the liverfluke situation on their farm. This report presents the results of the liverfluke instrument and of three preventive measures that have been investigated.


Keywords in English: Liver fluke, Galba truncatula, liver fluke snail, Fasciola hepatica, liver fluke instrument, ruminants, anthelmintics, pasture management, preventive measures
Wat zijn de mogelijkheden om een leverbotinfectie van melkvee te voorkomen?