Mobile nav

Publicatie

Home >> Publicaties >> Publicatie
Wit, J. de, K. van Veluw. 2017. Verkenning naar een grondgebonden melkveehouderij: Minder koeien om binnen milieugrenzen te komen. Rapport 2017-017 LbD. Louis Bolk Instituut, Driebergen. 26 p.

Aantal pagina's: 26

Soort document: Rapport

Download full text pdf, 480 kB; opent in nieuw venster

Meer over auteurs/freelancers verbonden aan het LBI :
Ir. Kees van Veluw


Taal van het document: Nederlands

Titel in Nederlands: Verkenning naar een grondgebonden melkveehouderij: Minder koeien om binnen milieugrenzen te komen

Abstract / samenvatting in Nederlands:

De Nederlandse melkveehouderij staat voor een enorme transitie. Met het beëindigen van de melkquotering is een grote dynamiek ontstaan die de intensivering, specialisatie en groei van de sector verder heeft versterkt. In voorliggende studie wordt duidelijk dat niet alleen vanwege waterkwaliteitsdoelstellingen maar ook voor ammoniak- en klimaat-doelstellingen een ombuiging van deze dynamiek noodzakelijk is. In deze studie is berekend hoe groot de melkveestapel moet zijn om aan deze doelen te voldoen en wat dit voor gevolgen heeft voor economie en externe maatschappelijke kosten.


Trefwoorden in Nederlands: melkveehouderij, melkquotering, waterkwaliteit, ammoniak, klimaat, melkveestapel, economie, milieuregels, bodem
Verkenning naar een grondgebonden melkveehouderij