Mobile nav

Publicatie

Home >> Publicaties >> Publicatie
Wit, J. de, R. de Adelhart Toorop. 2016. Grasklaverteelt motor voor samenwerking en klimaatadaptatie: ‘Climatecafé’ evalueert samenwerking akkerbouwbouw- en veeteeltbedrijven. Ekoland. December, p. 20-21.

Aantal pagina's: 2

Soort document: Artikel uit vaktijdschrift

Download full text pdf, 0,77 MB; opent in nieuw venster


Taal van het document: Nederlands

Titel in Nederlands: Grasklaverteelt motor voor samenwerking en klimaatadaptatie: ‘Climatecafé’ evalueert samenwerking akkerbouwbouw- en veeteeltbedrijven

Abstract / samenvatting in Nederlands:

Het wordt natter en warmer in Nederland voorspelt het KNMI. Is de biologische boer bezig met deze verandering? Dat valt wel mee.Er wordt gewerkt aan een goede bodemkwaliteit en structuur. Dat draagt bij aan het aanpassingsvermogen aan een veranderend klimaat (‘adaptatie’). Grasklaver als rustgewas helpt de akkerbouwer daarbij, zo blijkt ook uit modelberekeningen.


Trefwoorden in Nederlands: klimaatverandering, biologisch, bodemkwaliteit, bodemstructuur, grasklaver, adaptatie, rustgewas
Grasklaverteelt motor voor samenwerking en klimaatadaptatie