Mobile nav

Publicatie

Home >> Publicaties >> Publicatie
Timmermans, B.G.H., J. Wagenaar, N.J.M. van Eekeren. 2016. Lidrus: ‘sluipmoordenaar’ in de weide. V-focus. December, p. 29-31.

Aantal pagina's: 3

Soort document: Artikel uit vaktijdschrift

Download full text pdf, 0,53 MB; opent in nieuw venster

Meer over auteurs/freelancers verbonden aan het LBI :
Dr. Ir. Nick J.M. van Eekeren;
Dr. Bart G.H. Timmermans ;
Ir. Jan-Paul Wagenaar


Taal van het document: Nederlands

Titel in Nederlands: Lidrus: ‘sluipmoordenaar’ in de weide

Abstract / samenvatting in Nederlands:

Vanuit de melkveepraktijk komen steeds meer vragen over hoe Lidrus (Equisetum palustre) of moeraspaardestaart beheerst kan worden. Lidrus, een giftige plantensoort, komt voor in productiegrasland en beheersgrasland, vaak lokaal in de slootkant. In geval van serieuze problemen verspreidt Lidrus vanuit de slootkant richting het gehele perceel. In het pilotproject ‘Equisetum beheersen’ werd oude en nieuwe kennis, en praktijkervaringen in kaart gebracht. Op grond hiervan werd een aantal maatregelen om Lidrus te beheersen, uitgeprobeerd.


Trefwoorden in Nederlands: Melkveehouderij, Lidrus, moeraspaardestaart, giftige plant
 

Tweede taal van het document: Engels
Status Engels: Alleen bibliografische informatie

Title in English: Marsh horsetail: an unseen killer in pastures

Abstract / summary in English:

Dairy farmers are increasingly concerned about how to manage marsh horsetail (Equisetum palustre). This poisonous plant species is found in pastures and grasslands under agri-environmental management. It mostly grows in or near ditches, but becomes problematic when it spreads across the fields. The pilot project ‘Managing Equisetum' tested various measures to manage and control marsh horsetail, combining old and new knowledge and farmers' experiences.


Keywords in English: dairy farming, marsh horsetail, Equisetum palustre, poisonous plant
Lidrus: ‘sluipmoordenaar’ in de weide