Mobile nav

Publicatie

Home >> Publicaties >> Publicatie
Lammerts van Bueren, E.T., R. Hutten, C. Engelen. 2016. Hevige phytophthora-uitbraak 2016 benadrukt noodzaak resistente rassen. Aardappelwereld Magazine. 9:32-33.

Aantal pagina's: 2

Soort document: Artikel uit vaktijdschrift

Download full text pdf, 300 kB; opent in nieuw venster

Meer over auteurs/freelancers verbonden aan het LBI :
Prof. dr. ir. Edith T. Lammerts van Bueren


Taal van het document: Nederlands

Titel in Nederlands: Hevige phytophthora-uitbraak 2016 benadrukt noodzaak resistente rassen

Abstract / samenvatting in Nederlands:

De biologische aardappelteelt heeft het dit jaar weer zwaar te verduren gehad met de hevige uitbraak van Phytophthora infestans. Door aanhoudende regenval in juni en juli waren veel telers genoodzaakt om hun percelen met aangetaste aardappelen al vroeg in het seizoen te branden. Gecombineerd met de late pootdatum hebben velen een (te) lage opbrengst van hun vatbare rassen dit jaar. "DIt bevestigt nog maar weer eens de noodzaak van resistente rassen", zo stellen Edith Lammerts van Bueren, Ronald Hutten en Christel Engelen, van het project Bioimpuls waar de deelnemers hard aan nieuwe resistente rassen werken.


Trefwoorden in Nederlands: Phytophthora infestans, biologische aardappelteelt, Bioimpuls, resistente rassen, veredeling
 

Tweede taal van het document: Engels
Status Engels: Alleen bibliografische informatie

Title in English: Severe Phytophthora outbreak in 2016 highlights the need for resistant varieties

Abstract / summary in English:

In 2016, organic potato production in the Netherlands suffered greatly from a severe outbreak of Phytophthora infestans. Due to persistent rain in June and July many growers were forced to burn the foliage of infected potatoes early in the season. In combination with the relatively late planting date this resulted in a (too) low yield of susceptible potato varieties for many growers. "This outcome highlights, yet again, the need for resistant varieties," say Edith Lammerts van Bueren, Ronald Hutten and Christel Engelen of the Bioimpuls project. In this project, researchers and growers are working hard to develop new resistant potato varieties.


Keywords in English: Phytophthora infestans, organic potato production, Bioimpuls, resistant varieties, crop breeding
Hevige phytophthora-uitbraak 2016 benadrukt noodzaak resistente rassen