Mobile nav

Publicatie

Home >> Publicaties >> Publicatie
Bestman, M.W.P., J. Wagenaar. 2016. Wilde vogels in de kippenuitloop. Pluimveehouderij. 46:30-31.

Aantal pagina's: 2

Soort document: Artikel uit vaktijdschrift

Download full text pdf, 110 kB; opent in nieuw venster

Onderdeel van: Bomen voor buitenkippen

Meer over auteurs/freelancers verbonden aan het LBI :
Ir. Monique W.P. Bestman ;
Ir. Jan-Paul Wagenaar


Taal van het document: Nederlands

Titel in Nederlands: Wilde vogels in de kippenuitloop

Abstract / samenvatting in Nederlands:

De kippenuitloop dient aantrekkelijk te zijn voor kippen, maar mag niet uitnodigend zijn voor wilde (water)vogels wegens het risico op overdracht van vogelgriepvirus. Het Louis Bolk Instituut onderzocht de relatie tussen de aanwezigheid van wilde vogels in kippenuitlopen en de begroeiing van de uitloop en de omgeving ervan.


Trefwoorden in Nederlands: kippenuitloop, vogelgriepvirus, diergezondheid, agroforestry
 

Tweede taal van het document: Engels
Status Engels: Alleen bibliografische informatie

Title in English: Wild birds in outdoor chicken ranges

Abstract / summary in English:

Poultry free range areas should be attractive to chickens, but not to wild (water) birds because of the risk of avian influenza. The Louis Bolk Institute investigated the relationship between the vegetation in and around the free range areas and the presence of wild birds.


Keywords in English: Poultry free range areas, avian influenza, animal health, agroforestry
Wilde vogels in de kippenuitloop