Mobile nav

Publicatie

Home >> Publicaties >> Publicatie
Staps, J.J.M. 2016. Waardevolle Landbouw. De Helling. Herfst 2016.


Soort document: Artikel uit vaktijdschrift

Download full text pdf, 2,1 MB; opent in nieuw venster

Online versie

Meer over auteurs/freelancers verbonden aan het LBI :
Ing. Sjef J.J.M. Staps


Taal van het document: Nederlands

Titel in Nederlands: Waardevolle Landbouw

Abstract / samenvatting in Nederlands:

Ons landbouw- en voedselsysteem loopt tegen grenzen aan. Dat blijkt uit afnemende bodemvruchtbaarheid en problemen rond lucht, water, klimaat en biodiversiteit. De kernvraag voor een transitie naar duurzame landbouw luidt: wat vinden wij werkelijk van waarde?


Trefwoorden in Nederlands: landbouw, voedsel, bodem, bodemvruchtbaarheid, klimaat, biodiversiteit, duurzame landbouw, bodemdegradatie, bedrijfsopvolging
 

Tweede taal van het document: Engels
Status Engels: Alleen bibliografische informatie

Title in English: Valuable agriculture

Abstract / summary in English:

Our agricultural and food production system is reaching its limits, as indicated by decreasing soil fertility and problems related to water quality, air quality and biodiversity. The key question with regard to the transition to sustainable agriculture is: what do we really value?


Keywords in English: agriculture, nutrition, food, soil, soil fertility, climate, biodiversity, sustainable agriculture, soil degradation, farm succession
Waardevolle Landbouw