Mobile nav

Publicatie

Home >> Publicaties >> Publicatie
Bestman, M.W.P., J. Wagenaar. 2016. Wilde vogels in en bij kippenuitlopen in relatie tot beplanting en landschap. Rapport 2015-041 LbD. Louis Bolk Instituut, Driebergen. 39 p.

Aantal pagina's: 39

Soort document: Rapport

Download full text pdf, 0,89 MB; opent in nieuw venster

Onderdeel van: Bomen voor buitenkippen

Meer over auteurs/freelancers verbonden aan het LBI :
Ir. Monique W.P. Bestman ;
Ir. Jan-Paul Wagenaar


Taal van het document: Nederlands

Titel in Nederlands: Wilde vogels in en bij kippenuitlopen in relatie tot beplanting en landschap

Abstract / samenvatting in Nederlands:

Dit verslag beschrijft de resultaten van waarnemingen van wilde vogels in kippenuitlopen en in de directe omgeving ervan in relatie tot de mate van houtige beplanting in de uitlopen en de openheid van het landschap. De waarnemingen zijn gedaan in twee seizoenen tussen februari 2014 en maart 2015.


Trefwoorden in Nederlands: kippenuitloop, vogelgriepvirus, diergezondheid, agroforestry
 

Tweede taal van het document: Engels
Status Engels: Document bevat samenvatting

Title in English: Wild birds in poultry free range areas in relation to woody vegetation and landscape

Abstract / summary in English:

This report describes the results of observations of wild birds in poultry free range areas and in its direct surroundings, in relation to the degree of woody vegetation in the free range areas and the openness of the landscape. The observations were done in two seasons between February 2014 and March 2015.


Keywords in English: Poultry free range area, avian influenza, animal health, agroforestry
Wilde vogels in en bij kippenuitlopen in relatie tot beplanting en landschap