Mobile nav

Publicatie

Home >> Publicaties >> Publicatie
Bestman, M.W.P., C. Verwer, M. Stoffelsma. 2015. Geiten in de Leemkuilen: effect op vegetatie en diergezondheid. Rapport 2015-038 LbD. Louis Bolk Instituut, Driebergen. 25 p.

Aantal pagina's: 25

Soort document: Rapport

Download full text pdf, 3,7 MB; opent in nieuw venster

Onderdeel van: Agforward: Agroforestry in Europa

Meer over auteurs/freelancers verbonden aan het LBI :
Ir. Monique W.P. Bestman ;
Dr. Ir. Cynthia Verwer


Taal van het document: Nederlands

Titel in Nederlands: Geiten in de Leemkuilen: effect op vegetatie en diergezondheid

Abstract / samenvatting in Nederlands:

Onderzoeksrapport over de inzet van jonge melkgeiten als natuurbeheerders in natuurgebied de Leemkuilen, ten zuidoosten van Udenhout in de provincie Brabant.


Trefwoorden in Nederlands: agroforestry, geiten, natuurbeheer
 

Tweede taal van het document: Engels
Status Engels: Alleen bibliografische informatie

Title in English: Goats in the Leemkuilen nature area: effects on vegetation and animal health

Abstract / summary in English:

Report about the use of young dairy goats as natural grazers in nature area Leemkuilen.


Keywords in English: agroforestry, goats
Geiten in de Leemkuilen